Skip to main content

در هر تحقیقات بازاریابی به مسیر های جانشین فکر کنید!

By اسفند ۲۶, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

برای بسیاری از افراد هنگامی که صحبت از مسیر جانشین می شود، هر موضوعی به ذهن آن ها خطور می کند به غیر از تحقیقات بازاریابی! اما، واقعیت این است که در تحقیقات بازاریابی نیز به مسیر جانشین نیاز است.

 

مسیر جانشین یعنی…

مسیر جانشین به مسیری اطلاق می شود که در صورت بروز مشکل می توان از طریق آن تحقیقات را ادامه داد و بعلاوه با کمک مسیر های جانشین پژوهش متوقف نمی شود. اگر تحقیقی به خوبی طراحی شده باشد باید دارای مسیر های عملیاتی جانشین باشد تا در مواقع اضطرار بشود از طریق آن مسیر ها راه درست را پیش گرفت.

همفکری

در تعییین مسیر های جانشین باید از همفکری استفاده کرد. بدین منظور می توان گفت که، مسیر های جانشین در تحقیقات بازاریابی با کمک تصمیم گیرنده و مشورت با پژوهشگر تعیین می شود.

مسیر های جانشین باید شامل چه ویژگی هایی باشند؟

پژوهشگر تحقیقات بازاریابی در ارتباط با مسیر های جانشین باید به این نکته توجه کند که آیا فهرست مسیر های جانشین در تحقیق کامل است یا خیر؟ هر مسیری که به عنوان مسیر جانشین در هر بخش تحقیقات در نظر گرفته می شود باید به اندازه کافی روشن و واضح باشد. همچنین مسیر های تعیین شده باید قابلیت اجرایی شدن نیز داشته باشند. گاهی مواقع تصمیم گیرندگان به این بخش از تحقیقات بازاریابی به مثابه دکور ظاهری کار تحقیقات بازاریابی می نگرند اما، واقعیت این است که تعیین مسیر های جانشین برای هر بخش از تحقیقات بازاریابی بخش ظاهری کار نیست و باید واقعیت ها را در نظر گرفت؛ زیرا اگر در بین کار تحقیق با مشکلی روبرو شویم باید بتوانیم با کمک مسیر جانشین راه را ادامه دهیم. اگر نسبت به مسیر جانشین دیدی ظاهری داشته باشیم در هنگام مواجه با مشکل به شکل عملی نمی توان از چنین مسیر هایی استفاده کرد. یک پژوهشگر موفق مانند یک کارآگاه زبردست است که باید از گزینه ها و راه های پنهانی و عملی آگاه شود. به این منظور پس از بررسی هر بخش از تحقیقات بازاریابی بلافاصله باید به بررسی راه جایگزین هم پرداخت.

 

شماره تماس جهت مشاوره!