Skip to main content

در تحقیقات بازاریابی سوال های مرتبط با قیمت را چگونه لحاظ کنیم؟

در تحقیقات بازاریابی به طور معمول سوال های متعددی مطرح می شود که پاسخگویی به هر کدام از این سوال ها سبب خواهد شد تا بتوان به نتیجه مطلوب در تحقیقات بازاریابی دست یافت. اما، صرفنظر از پاسخگویی به سوال ها، شیوه مطرح کردن سوال ها نیز به شدت مهم است. به عنوان نمونه؛ اگر قصد دارید سوالی در ارتباط با کیفیت محصول را بیان کنید باید به گونه ایی این سوال مطرح شود که بتواند عوامل مهمی که در این زمینه در ذهن شما مطرح است را در خود جای دهد. یکی از مسایل مهم در سوال هایی که در زمینه محصول ها یا خدمات در تحقیقات بازاریابی مطرح است سوال در ارتباط با قیمت گذاری محصول ها می باشد. برای طرح سوال های مرتبط با قیمت گذاری روش های مختلفی وجود دارد تا بتوان با کمک آن ها به نتیجه قابل قبولی دست یافت. در این مطلب ما به شما آموزش می دهیم که چگونه سوال های مرتبط با قیمت را با در نظر گرفتن چه عواملی بیان کنید. در سوال های مرتبط با قیمت کشش تقاضا را در نظر بگیرید. یادتان باشد کشش تقاضا برای هر محصول و خدماتی به طور مستقیم بر روی قیمت آن اثر گذار است.

 

سوال های مرتبط با قیمت را این گونه بیان کنید!

  • سیاست های قیمت گذاری خود را به صورت شفاف بیان کنید تا بتوانید نتیجه دلخواهتان را از سوال مد نظرتان کسب کنید.
  • برای محصول های جدید خود قیمت های مناسب در نظر بگیرید. این قیمت گذاری ها باید به گونه ایی باشد که بتوانید با کمک آن هزینه های تولید را جبران نمایید.
  • در ارتباط با قیمت گذاری رقبای خود حساس باشید و در طرح سوال های مرتبط با قیمت می توانید قیمت های معقول محصول یا خدمت مد نطرتان را با قیمت رقبای خود مقایسه کنید تا مشتری متوجه قیمت های مناسب شما گردد.
  • از عوامل مهم دیگر در طرح سوال های مرتبط با قیمت گذاری در تحقیقات بازاریابی این است که به این مورد توجه نمایید که قیمت کالا تا چه میزان برای مشتریان شما اهمیت دارد.

با توجه به نکته های بالا می توانید طرح سوال های مرتبط با قیمت گذاری در  تحقیقات بازاریابی را به صورت هدفمند تر و اصولی تر دنبال نمایید.  این کار سبب خواهد شد پاسخ دهندگان به پرسش نامه ها نیز به صورت بهتری پرسش نامه را تکمیل نمایند و در نتیجه استناد به نتیجه چنین تحقیقات بازاریابی ایی قابل اعتماد تر است.

 

شماره تماس جهت مشاوره!