Skip to main content

منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیق

By اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸آرشیو مقالات تخصصی

هر طرح تحقیقی در تحقیقات بازاریابی می تواند از چندین بخش مختلف تشکیل شده باشد. هر کدام از این بخش ها ویژگی های خاص خود را دارند و باید به هر کدام از آن ها توجه ویژه کرد. برخی از افرد گمان می کنند تنها برخی از بخش ها در طرح تحقیقات بازاریابی اهمیت اساسی دارند اما، واقعیت این  است که تمام بخش های طرح تحقیقات بازاریابی اهمیت خاص خود را دارند و در تدوین هر کدام باید بتوان مدیران و تصمیم گیرندگان را به خوبی تفهیم و متقاعد کرد.

منابع اطلاعاتی و روش شناسی

یکی از بخش های طرح تحقیقات بازاریابی توجه به منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیق است. در هر تحقیقی می توان از دو منبع اطلاعاتی اولیه و ثانویه بهره برد. در این بخش از طرح تحقیق باید بتوان اطلاعاتی از این منابع را به شکل مختصر قید کرد. منابع دریافت اطلاعات می توانند بایگانی های شرکت یا سازمان مد نظر، انتشارات مرتبط دولتی یا عامه مردم باشند.

یادتان باشد که طرح تحقیقات بازاریابی را محققین آماده می کنند اما، این طرح را مدیران می خوانند. مدیران، به طور معمول از اطلاعات و اصطلاحات تخصصی تحقیق اطلاعات کافی ندارند اما، این وظیفه محققین است که طرح تحقیق را به زبانی روان و ساده برای افراد غیر متخصص قید کنند. در بخش منابع اطلاعاتی و روش شناسی در طرح تحقیق، گاهی نیاز است از روش هایی که برای حل مساله مورد استفاده قرار می گیرد نیز نام برده شود. بعلاوه به عنوان یک محقق در همین بخش باید بتوانید؛ روش های جمع آوری نمونه را نیز بررسی کنید.

آیا اشاره به فرم های جمع آوری اطلاعات نیاز است…؟

در طرح تحقیقات بازاریابی و در بخش منابع اطلاعاتی نیاز است که، فرم های جمع آوری اطلاعات به تفکیک آورده شود. منظور از فرم های اطلاعاتی در فرآیند تحقیقات بازاریابی؛

  • پرسشنامه
  • آزمون های روانشناختی
  • فرم های مشاهده ایی

است. بعلاوه یک محقق باهوش باید به این نکته نیز توجه کند که، هر طرح پیشنهادی باید به گونه ایی نگارش شده باشد که، اعتبار روش و معیار مورد استفاده و قابلیت اطمینان را به خوبی نشان دهد.

 

 

 

 

شماره تماس جهت مشاوره!