Skip to main content

منابع اطلاعاتی و روش شناسی تحقیقاتی

در مطلب قبلی که در سایت mrioi.comm با همین عنوان منتشر کردیم به بیان بخش های مختلفی از طرح تحقیق در تحقیقات بازاریابی پرداختیم. اما همان طور که در مطلب قبلی هم به آن اشاره کردیم هر طرح تحقیق می تواند زیر بخش های متعددی داشته باشد. در این مطلب نیز به ادامه این زیر بخش ها در طرح تحقیقات بازاریابی می پردازیم.

رئوس مطالب

هر پژوهشگری در تحقیقات بازاریابی باید بتواند رئوس کلی مطالب را بیان یا قید نماید. رئوس کلی مطالب چارچوب کلی را در طرح تحقیق به تصویر می کشد. این رئوس نشان دهنده این است که پژوهشگر قصد دارد چه گام های عملی را برای حل مشکل یا مساله تحقیق بردارد. البته یادتان باشد در هنگام تدوین رئوس مطالب در طرح تحقیق تلاش کنید که انعطاف پذیری را هم چاشنی کار خود نمایید! بهترین طرح تحقیقات بازاریابی بدون چاشنی انعطاف پذیری نمی تواند برای هیچ سازمان و کسب و کاری مفید باشد. انعطاف پذیری می تواند راه های مختلفی را به پژوهشگر و تصمیم گیرندگان نشان دهد که در شرایط عادی به چشم نمی آید…

در بخش رئوس مطالب در طرح تحقیق، بیان جدول ها و نمودار ها به شیوه اصولی و هدفمند بسیار مهم است. این جداول و نمودار ها بیان کننده فرضیات مورد نظر نویسنده برای استفاده در تحقیق است بنابر این قید کردن آن ها در طرح تحقیقات بسیار مهم است.

برآورد زمان و نیروی انسانی

این بخش نیز یکی دیگر از بخش های مهم در هر طرح تحقیقات بازاریابی محسوب می شود. برای این منظور باید بتوانید تعداد افرادی که برای انجام تحقیقات بازاریابی نیاز است را با در نظر گرفتن مسئولیت و دستمزد دریافتیشان به درستی برآورد کرده و در طرح تحقیقات بازاریابی لحاظ نمایید بعلاوه، باید بتوانید زمان مورد نیاز را برای انجام پروژه تحقیقاتی خود به خوبی برآورد کنید. اگر پروژه تحقیقاتی در زمان برآورد شده و به درستی پایان پذیرد پژوهشگر می تواند نتایج بهتری را کسب کند. در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت که انجام تحقیقات بازار بتواند مشکلی را از یک کسب و کار بهم ریخته حل نماید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!