Skip to main content

انواع تحقیقات بازار با مثال

تحقیقات بازار

بعد از تکوین ایده ی محصولات، معمولا اولین قدم در فرایند  است. شرکت های کوچک تحقیقات بازار را برای به دست آوردن اطلاعات بازار بکار می برند. آنها از آن برای حل مسائل، بدست آوردن اطلاعات درمورد رقبا و تعیین احتیاجات و خواسته های غیر مصرف کنندگان و مشتریان استفاده می کنند. سپس بازاریابان داده ها را برای توسعه ی استراتژی های متنوع بازاریابی تجزیه و تحلیل می کنند. چندین نوع اصلی تحقیقات بازار وجود دارد.

 

  • گروه های تمرکز

گروه های تمرکز معمولا در مراکز گروه تمرکز می کنند. این امکانات دارای آینه یکنواخت هستند، بنابراین مدیران می توانند به بازخورد مصرف کنندگان در مورد محصولات و خدمات خود گوش دهند. یک ناظر یا مصاحبه کننده ی خاص، معمولا گروه تمرکز را اجرا می کند. او یک راهنمای گفتگوی  پنج تا ۱۰ سوالی مربوط به محصول را درست می کند. سپس از شرکت کنندگان سوالات متنوعی درباره ی محصول می پرسد. اندازه ی ایده آل برای یک گروه تمرکز ۶ تا ۱۰ نفر است.

ناظر ممکن است با مشتریان در مورد ساندویچ جدید مرغ رستوران کوچک صحبت کند. ممکن است از آنها بپرسد که آیا ایده ی ساندویچ جدید مرغ را دوست داشتند، چقدر حاضرند برای آن پول پرداخت کنند و یا آن را می خرند یا نه. شرکت ها معمولا از گروه های تمرکز برای محدود کردن نسخه های مختلف محصول برای بهترین پیشنهاد استفاده می کنند.

 

  • مصاحبه یک به یک

مصاحبه های یک به یک  به شیوه ای مشابه با گروه های تمرکز انجام می شود، اما با یک شخص. مصاحبه های یک به یک ازمصاحبه های شخصی معمولی یه قدم فراتر می رود. مدیران شرکت ها از این مصاحبه ها برای مشاهده ی افرادی که در واقع از محصول آنها  استفاده می کنند،بکار می برند.

برای مثال، یک شرکت نرم افزاری کامپیوتری ممکن است بخواهد برنامه ی جدیدی را امتحان کند، بنابراین یک کامپیوتر راه اندازی کرده و همانطور که افراداز نرم افزار استقاده می کنند را مشاهده می کنند، مانند گروه های تمرکز، مدیران پشت یک آینه نگاه می کنند. ناظران سپس با هر شخص در اتاق نشسته و از آنها سوالاتی می پرسند شامل، چقدر از نرم افزار خوششان آمده، یا چقدر برای استفاده راحت است. شرکت ها سپسبر اساس مصرف واقعی مصرف کننده تعیین می کنند که آیا نرم افزار به ایجاد تغییرات نیاز دارد یا خیر.

 

  • نظرسنجی تلفنی

شرکت ها از نظرسنجی های تلفنی برای اطمینان بیشتر از اطلاعات بدست آمده از گروه های تمرکز و مصاحبه های یک به یک استفاده می کنند. بازاریابها نظرسنجی تلفنی را در میان تعداد بیشتری از مصرف کنندگان و مشتریان انجام می دهند. در نتیجه، داده هایی که از شمار بالاتری از نظرسنجی های تلفنی بدست آمده اند بیشتر نشان می دهد که مصرف کنندگان به طور متوسط ​​در مورد کدام یک از محصولات یا خدمات خاص، فکر می کنند.

برای مثال، یک بانک ممکن است ۳۰۰ تا نظرسنجی تلفنی را برای اندازه گیری سطح رضایت مشتریان از خدمات مشتریان انجام دهند. بازاریاب ها یک پرسشنامه را که از آن سوالات را می پرسند درست می کنند.آنها ممکن است عناصر قابل اندازهگیری کلیدی مثل دوستی، به موقع بودن و دقت در پرسشنامه، و سپس از مشتریان می خواهد که این عناصر را در مقیاس ۱ تا ۱۰ رتبه بندی کنند، با امتیاز ۱۰ بالاترین امتیاز، را شامل می شوند. بانک ممکن است از مشتریان بخواهد تا پاسخ های خود را دقیق تر کنند. مدیر بانک سپس از اطلاعات برای بهبود خدمات مشتریان استفاده می کند.

 

  • آزمایش

شرکت ها با آزمایش واقعی بازاریابی اغلب یکقدم از تحقیقات بازار فراتر می روند. برای مثال، شرکت رستورانی ممکن است در وعده غذایی مرغ خود را به ۵ تا از ۱۰ رستوران محلی خود بفرستد، وعده ی غذایی را در تلویزیون محلی و رادیو از طریق تبلیغات مجله کوپن، تبلیغ می کند. مدیران بازاریابی شرکت ها ممکن است که سپس فروش و سود برای تایید موفقیت غذای جدید را پیگیری می کنند. رستوران بعد از آن می داند که آیا تحقیقات بازاریابی آن یک شاخص دقیق از موفقیت بوده است.

 

شماره تماس جهت مشاوره!