Skip to main content

آشنایی با شیوه آمارگیری در تحقیقات بازاریابی

By بهمن ۲۳, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

تحقیقات بازاریابی به روش های مختلفی انجام می شود. هر کدام از این روش ها، می تواند با توجه به نوع تحقیقات بازاریابی ای که در حال انجام است، استفاده گردد. در مطالب گذشته در سایت ایده، به روش مشاهده و گروه های متمرکز اشاره شد. استفاده از شیوه گروه های متمرکز و مشاهده برای تحقیقاتی مناسب است که، اکتشافی باشند اما، اگر پژوهشی از شیوه اکتشافی پیروی نکند چه روشی می تواند پژوهشگر را به اطلاعات مد نظرش رهنمون سازد؟ شیوه آمارگیری در تحقیقات بازاریابی شیوه ایی مناسب، در پژوهش هایی است که به شیوه تشریحی انجام می شوند. در بسیاری از تحقیقاتی که در حوزه بازاریابی انجام می شوند شرکت ها به دنبال کشف این مفاهیم هستند که؛

  • رضامندی مردم، از محصول و خدماتی که عرضه می کنند به چه میزان است؟
  • باور مردم نسبت به محصول و خدمات شرکت در چه حد است؟

در واقع بررسی این گونه فاکتور ها و تعمیم نتایج کسب شده به کل جمعیت جامعه مستلزم، استفاده از روش های آماری است. روش های آماری بر اعداد و ارقام مبتنی هستند. به مثال زیر دقت کنید تا بتوانید این نوع از پژوهش ها را بهتر درک نمایید.

 

کارمندان شرکت هواپیمایی کاسپین قصد دارند بدانند که؛

  • چه تعداد از افراد این ایرلاین را می شناسند؟
  • تاکنون چه تعداد از افراد در کشور ایران با هواپیمایی کاسپین پرواز کرده اند؟
  • چه تعداد از ایرانیان این ایرلاین را به سایر ایرلاین هایی که در ایران است ترجیح می دهند؟

این نوع از تحقیقات بازاریابی، نوعی پژوهش تشریحی محسوب می شود که با کمک روش آمارگیری و اعداد و ارقام حاصل می شود. بنابر این برای انجام این نوع از تحقیقات بازاریابی که شرکت هواپیمایی کاسپین قصد انجام آن را دارد ناگزیر به استفاده از روش آمارگیری هستیم تا بتوانیم نتایج کسب شده را به کل جامعه تعمیم دهیم. استفاده از روش آمارگیری نیازمند استفاده از ابزار های مختلفی است. بعلاوه در این روش نیاز است که، طرح های نمونه گیری قبل از شروع کار توسط پژوهشگر مشخص شود. در روش آمارگیری به روش های تماس با مخاطبان نیز باید تمرکز کرد و از بین انواع روش هایی که برای تماس وجود دارد بهترین روش تماس را انتخاب کرد. می توان گفت که استفاده از روش آمارگیری در انجام تحقیقات بازاریابی می تواند بهترین کمک را در ارایه نتیجه تحقیقات بازاریابی با کمک ارقام و اعداد به بهبود روند پژوهش های تشریحی نماید!

 

شماره تماس جهت مشاوره!