Neden bizi seçmelisiniz?

IDEH Pazarlama Araştırma Enstitüsü, uzman, genç, kararlı ve yüksek nitelikli personeliyle, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli pazarlama programları tasarlama ve yürütme yeteneğine sahiptir. 2015'ten beri markanın Bay Marketer altında faaliyet göstermekte olup. Irak ve Türkiye gibi bazı komşu ülkelerde çeşitli üretim, dağıtım, sanayi ve servis alanlarında 30'dan fazla projeye sahip olduğunu belirtmrktre fayda var…

 1. Pazarlama araştırma projelerinin gerçekleşmesi

  Rakiplerin tanımlanmasında ve pazarın analiz edilmesinde ilk adım pazarlama araştırmasıdır,aslında pazarlama araştırması, bilgi toplayarak işi pazarla ilişkilendiren bir dizi işlemden oluşur.

  Pazarlama Araştırması Projeleri:

  • Hacim, pay ve pazar bölümlemesi üzerine araştırma
  • Tüketici Alışkanlıkları Anketi (U&A)
  • Ürün fikri üzerine araştırma
  • Perakende satiş ve denetim araştırması
  • Fiyat sorgulama
  • Ürün kalitesi ve ambalaj araştırması
  • B2B ve B2C Araştırma
  • Markanın zihinsel imajını değerlendirme
  • Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
  • Evde ürün testi
  • Medya öncesi reklamcılığı değerlendirin
  • Reklamın etkinliğini değerlendirin
  • Tüketici Ürün Üretiminin Fizibilite Etütleri
 2. Profesyonel ve uzman sorgulayıcılar

  IDEH Pazarlama Araştırması, il genelinde uzman insan kaynakları ağı aracılığıyla pazar bilgilerini izleme ve toplama yeteneğine sahiptir. Tüm görüşmecilerin Bay Markarab’ın eğitim ekibi tarafından değerlendirilmiş olması ve uzmanlıklarının doğrulanması dikkat çekicidir.

 3. Pazarlama araştırmasının online bilgi sorgulama sistemi

   ıdeh Pazarlama Araştırması’nın rakiplerine göre en önemli avantajlarından biri, sorgulayıcılarının Bay Pazarlama ekibi tarafından tasarlanan çevrimiçi bir izleme sistemi ile donatılmış olmasıdır;Bu sistemin yeteneklerinin, incelenen ülke ve pazardan anlık raporlar sağladığına dikkat edilmelidir;Anket tarafından izlenen tüm bilgiler, şirket sunucusuna çevrimiçi olarak gönderilir ve saygın işverene izlenen projeden herhangi bir çıktının, örneğin, aşağıdaki gibi bir saniyeden daha kısa sürede çıkmasını talep etmesine izin verir:

  • Pazar payını belirlemek
  • Pazar bölümlendirme
  • büyüklüğünü belirtin
  • Marka imajı ve müşteriler arasındaki konumunu incelemek
  • Sunulan mal ve hizmetlerle müşteri memnuniyetini ölçmek
  • Kullanılan promosyon araçlarının etkinliğini değerlendirmek
  • İstenilen yere göre çeşitli bölgesel raporları analiz etmek ve gondermek
 4. Çeşitli nicel ve nitel pazarlama araştirma projeleri gerçekleştirmek

  Pazar araştırması, tüm araştırma alanlarını kapsayan birçok türe sahiptir. Pazar araştırması,işletme sahiplerinin müşteri ve pazarla ilgili istenen sonuçları elde etmesine yardımcı olur. Pazar araştırması türleri şunlardır:

  Nicel araştırma: 

  • Bireysel sorgulama yüz yüze
  • Basit Telefon Görüşmesi – Gelişmiş telefon görüşmesi
  • Çevrimiçi Röportajlar
  • Grup görüşmeleri
  • Merkezi test sahasında röportaj
  • Posta Sorgulama
  • Panel yürümeleri
  • Günlük notlara göre bilgi toplamak
  • Perakende denetim
  • Ve dahası
  • etc.

  Nitel Araştırma :

  • Odak grupları
  • Küçük gruplar
  • Derinlemesine görüşmeler
  • Yapılandırılmış gözlemler
  • Akıl Fırtına Toplantıları
  • Gizlice satın al 
  • Evde duyarlı nitel görüşme
  • Eşlik satın alma 
  • Derinlemesine çalışma

  Kütüphane araştırması

   

 5. Pazarlama danışmanlığı ve kodlama hizmetleri

  Bir ürünün pazarlanması için tüm bireysel ve grup etkinlikleri belirli bir biçimde hesaplanmalı ve formüle edilmeli ve plansız faaliyetler ortadan kaldırılmalıdır. Bunu yapmak için, her ürün pazarlama programının dikkatli bir şekilde çalışılması ve gerekli kararların alınabilmesi için yöneticilere sunulması gerekir. Bir pazarlama planı veya programı, bir iş planının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, pazarlama planlama süreci organizasyonların planlama ve bütçeleme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bir pazarlama planı, şirketin reklam ve pazarlama planlarını ve gelecek yıl için etkinliklerini belirten bir belge veya plandır. Pazarlama Planlaması, bir şirketin pazarlama stratejisinin hedeflerini ne zaman ve kimin tarafından gerçekleştireceğini açıklar. Enstitü’nün danışmanlık ekibi, aşağıdaki hizmetleri sağlayarak kapsamlı bir pazarlama planı tasarlamanın teorik temellerini takip edecektir:

  • Şirketin vizyon ve misyonunu belirlemek
  • Kapsamlı bir pazarlama planının finansal hedeflerini belirlemek
  • Şirketin iç ve dış pazarlama denetimi
  • SWOT modelini kullanarak güçlü, zayıf yönlerin, fırsatların ve tehditlerin analizi
  • Yerli ve uluslararası pazarlamanın amaç ve stratejilerini belirlemek
  • Önümüzdeki yıl için şirketin pazarlama ve reklam bütçesini belirleyin
  • Beklenen sonucu tahmin edin ve alternatif planlar belirleyin
 6. İnternet Pazarlama Danışmanlığı ve Digital Marketing

  Araştırmaya göre, Google’ın arama motoru günde 9 milyar odak kelimesi üretiyor Bunlardan Farsça’da yaklaşık 280 milyon anahtar kelime aranıyor ve Bu, insanların günlük ihtiyaçlarını siber alan aracılığıyla bulma konusundaki artan popülaritesini göstermektedir.İran’ın 80 milyondan fazla nüfusu var, 57 milyon İranlı siber hizmet kullanıyor (web siteleri,…) Ve yaklaşık 45 milyon İranlı telgram üyesi Ayrıca ülkede 587 binden fazla Farsça telgram kanalı aktif durumda olup izleyicileri için günde 3 milyondan fazla içerik üretmektedir üstelik perslerin kendi aralarinda her gün ortalama 15 milyardan fazla mesaj sadece telegramda aktarılıyor Dijital pazarlama tartışmasının önemi ve artan ivmesi göz önüne alındığında, IDEH Pazarlama ve Araştırma, aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmetleri vererek sevdiklerinize yardımcı olacaktır:

  • Markanın Dijital Görsel Kimliğini Tasarlama ve Gözden Geçirme (Web Sitesi)
  • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
  • Google’de ve sosyal medyada reklam tıklamaları(Adwords)
  • Sosyal Medya Pazarlama Stratejisi Geliştirmek ve Tamamen Uygulamak(Social Marketing)
  • Web sitesi ve sosyal medya için eksiksiz içerik üretimi ve yayıncılık hizmetleri sunmak (Content Marketing)

En Son Pazarlama Uzmanı Makaleleri