آرشیو برچسب ها : پروژه تحقیقات بازار

انجام تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی اولین گام برای شناخت مشتریان و رقبا در بازار،  تحقیقات بازاریابی است. به بیانی دیگر این فرایند زیربنای مدیریت مجموعه هایی است که ساز و کار خود را براساس نیازها و خواسته ­های مشتریان خود مشخص می­کنند. تحقیقات بازاریابی فرایندی با مراحل شش گانه است ، که با انجام این […]