آرشیو برچسب : پرسشگر

خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می هد انواع مختلفی دارد. گاهی این خطا ها ناشی از نمونه است که به خطای نمونه گیری مربوط می شود. این گونه خطا ها محدود هستند اما، در مقابل آن ها خطا های دیگری هم وجود دارد که به نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی مربوط نمی شوند […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید