آرشیو برچسب : معایب تکنیک های تصویری

تکنیک های تصویری روش های غیرمستقیم و غیرمتمرکز تحقیقاتی هستند که توسط روانشناسان توسعه داده شده وبا استفاده از ترسیم پاسخ دهندگان برای تعیین انگیزه های برجسته، اشتیاق و یا اهدافی که نمی توانند از طریق پرسش و پاسخ مستقیم مطمئن باشند، چرا که پاسخ دهنده یا در برابر آنها مقاومت نشان می دهد یا […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید