Skip to main content
Tag

تحقیقات اولیه ی بازار

تحقیقات اولیه ی بازار

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

 اطلاعاتی که به طور مستقیم از منبع دریافت می شود، به عبارتی  مشتریان  بالقوه  است.  شما  می توانید  این  اطلاعات  را  خودتان   جمع آوری کنید یا شخص دیگری را استخدام کنید تا از طریق پرسش نامه ها،  گروه های  متمرکز  و  روش های  دیگر  آن را  برای شما جمع آوری کند.

هنگام انجام تحقیقات بازار اولیه، می توانید دو نوع اطلاعات اصلی را جمع آوری کنید: آزمایشی  یا اختصاصی . تحقیقات  آزمایشی  با  پایان باز است، به شما کمک می کند که یک مشکل خاص را تعریف کنید و معمولا شامل مصاحبه های دقیق و غیر ساختاری است که در آن از یک گروه کوچک از پاسخ دهندگان، پاسخ های طولانی درخواست می شود. از سوی دیگر تحقیقات اختصاصی در مفهوم مشخص می شود و برای حل یک مشکل که توسط تحقیقات آزمایشی شناسایی شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. مصاحبه ها در رویکردهای سازمان یافته و رسمی هستند.  از بین این دو تحقیق، تحقیقات اختصاصی گران تر است. شکل ۳-۱ یک  نمونه  فرم  تحلیل  هزینه  برای  روش های  مختلف  تحقیق  ارائه می دهد.

زمانی که تحقیقات اولیه را باستفاده از منابع خود انجام می دهید، در ابتدا تصمیم بگیرید که چگونه گروه هدف خود را مورد سوال قرار می دهید: با پست الکترونیک مستقیم، تلفن، یا مصاحبه های حضوری. اگر پرسش نامه ی ایمیلی مستقیم را انتخاب کردید، دستورالعمل های زیر، میزان پاسخ های شما را افزایش می دهد:

 • سوالاتی که کوتاه و نکته وار هستند.
 • پرسش نامه ای که افراد به خصوصی را مخاطب قرار میدهد و مورد علاقه ی پاسخ دهنده است.
 • پرسش نامه ایی بیش تر از ۲ صفحه, نه!
 • نامه یتهیه شده به صورت حرفه ای که به اندازه ی کافی توضیح می دهد که چرا این پرسشنامه را انجام می دهید.
 • یکپاکت نامه پرداخت شده به صورت پستی، برای بازگشت پرسشنامه. پاکت نامه های پرداخت شده از طریق دفاتر پستی در دسترس هستند.
 • یک محرک،مانند “۱۰ درصد تخفیف در خرید بعدی”، با پر کرد پرسش نامه.

حتی با دستورالعمل های زیر، پاسخ های پست  معمولا کم است. میزان بازگشت به طور معمول ۳ درصد است؛ ۵ درصد بسیار خوب است. نظرسنجی های تلفنی عموما مقرون به صرفه تر هستند. برخی از دستورالعمل های پرسش نامه تلفنی عبارتند از:

 • یکدست نوشته داشته باشید و آن را حفظ – از روی آن نخوانید.
 • نامپاسخ دهنده را در ابتدای مکالمه تایید کنید.
 • ازوقفه ها اجتناب کنید زیرا علاقه ی مخاطبان به سرعت می تواند کاهش یابد.
 • بپرسید که آیا درصورت نیاز به اطلاعات اضافی، پیگیری تماس ممکن است؟

علاوه بر مقرون به صرفه بودن، سرعت یکی دیگر از فواید مصاحبه های تلفنی است. میزان پنج یا شش مصاحبه در هر ساعت  معمول  است،  اما مصاحبه کنندگان با تجربه میتوانند بیشتر انجام دهند.  مصاحبه های  تلفنی  همچنین  می تواند  دامنه  جغرافیایی  وسیع  نسبتا ارزانی را پوشش دهد. هزینه های تلفن را می توان با استفاده از نرخ های ارزان تر در ساعات خاص کاهش داد.

یکی از موثرترین اشکال تحقیقات بازاریابی مصاحبه های حضوری هست. آنها می توانند یکی از این موارد باشند:

 • پرسش نامه

  گروهی:

 • اغلب توسط شرکت های بزرگ، مصاحبه های گروهی و یا گروه های متمرکز که ابزار های مفید طوفان ذهنی برای کسب اطلاعات در مورد ایده های محصول، خرید ترجیحات، و تصمیم گیری خرید در میان برخی از جمعیت استفاده می شود.
 • مصاحبه های عمقی:

 • این مصاحبه های یک به یک هکچنین متمرکز یا غیر مستقیم هستند.  مصاحبه های  متمرکز  براساس  سوالاتی  است که پیش از مدت زمان معین  انتخاب  شده  است،  در حالی  که  مصاحبه های  غیرمستقیم،  پاسخ دهندگان  را  تشویق می کنند تا موضوعات خاصی را با کمترین سوال مخاطب قرار دهند.

شماره تماس جهت مشاوره!