آرشیو برچسب : تحقیقات اولیه ی بازار

 اطلاعاتی که به طور مستقیم از منبع دریافت می شود، به عبارتی  مشتریان  بالقوه  است.  شما  می توانید  این  اطلاعات  را  خودتان   جمع آوری کنید یا شخص دیگری را استخدام کنید تا از طریق پرسش نامه ها،  گروه های  متمرکز  و  روش های  دیگر  آن را  برای شما جمع آوری کند. هنگام انجام تحقیقات بازار اولیه، می توانید دو نوع اطلاعات اصلی را جمع آوری کنید: آزمایشی  یا اختصاصی . تحقیقات  آزمایشی  با  پایان باز است، به شما کمک می کند که یک مشکل خاص را تعریف کنید و معمولا شامل مصاحبه های دقیق و غیر ساختاری است که در آن از یک گروه کوچک از پاسخ دهندگان، پاسخ های طولانی درخواست می شود. از سوی دیگر تحقیقات اختصاصی در مفهوم مشخص می شود و برای حل یک مشکل که توسط تحقیقات آزمایشی شناسایی شده است، مورد استفاده قرار می گیرد. مصاحبه ها در رویکردهای سازمان یافته و رسمی هستند.  از بین این دو تحقیق، تحقیقات اختصاصی گران تر است. شکل ۳-۱ یک  نمونه  فرم  تحلیل  هزینه  برای  روش های  مختلف  تحقیق  ارائه می دهد. […]

Call Now Buttonجهت مشاوره رایگان کلیک کنید