آرشیو برچسب ها : برنامه های بازاریابی

تحقیقات بازاریابی به شیوه های گوناگونی قابل انجام است. یکی از روش هایی که می توان با کمک آن تحقیقات بازاریابی خوبی را انجام داد، استفاده از گروه های متمرکز است. گروه های متمرکز، از ۶ الی ۱۰ نفر تشکیل شده اند. در این شیوه محقق از این افراد دعوت به عمل می آورد تا […]

این مسئله که تحقیقات بازاریابی با خطا همراه است اجتناب ناپذیر است. زیرا بخش مهمی از این نوع تحقیقات توسط انسان ها انجام می شوند و به همین دلیل امکان بروز خطا وجود دارد. با این حال می توان با روش های مختلفی از بروز خطا تا حدودی جلوگیری کرد. در مطلب های قبلی که […]

پرسشنامه های باز انواع و اقسام مختلفی دارند. بنا به موضوع تحقیقات بازاریابی پژوهشگر می تواند نوع پرسش نامه باز خود را بر اساس انواع گوناگونی از این نوع پرسش نامه ها که وجود دارد را تنظیم کند. تعریف پرسش نامه تکمیل داستان در تحقیقات بازاریابی یکی از پرسش نامه های بازی که در تحقیقات […]

اهمیت انجام تحقیقات بازاریابی به صورت درست آنچنان مهم است که اگر بخواهیم چندین مطلب را در مورد آن بنویسیم می توان به نمونه های بی شماری اشاره کنیم. تحقیقات بازاریابی همواره موضوع چالش برانگیز شرکت های تجاری و موسسه ها بوده است. نکته ایی که در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم این […]

اخلاق و رعایت مسایل اخلاقی در فرآیند تحقیقات بازاریابی بسیار مهم است. گاهی پژوهشگران در شرایطی قرار می گیرند که باید در موارد پیچیده اخلاقی تصمیم گیری نمایند. در واقع پژوهشگر باید در این شرایط تصمیم بگیرید که؛ ارزیابی و قضاوت های خود را با توجه به شرایط پیش روی به بهترین شیوه انجام دهد. […]

بروز خطا در تحقیقات بازاریابی می تواند اثربخشی نتایج این گونه تحقیقات را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تحقیقات بازاریابی به هر دلیلی با خطا های مرتبط با نمونه یا خطا های غیر مرتبط با نمونه مواجه گرد، نمی توان به اهدافی که با توجه به نتایج تحقیقات بازاریابی خواهان دست یابی به آن ها […]

در تحقیقات بازاریابی استفاده از پرسش نامه های باز و بسته رایج است. محققین بسته به موضوع پژوهش های خود تصمیم به استفاده از انواع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی می نمایند. در بین انواع و اقسام پرسش نامه های باز استفاده از پرسش نامه بازِ تکمیل جمله رواج بسیاری دارد. پرسش نامه تکمیل […]

در تحقیقات بازاریابی به طور معمول سوال های متعددی مطرح می شود که پاسخگویی به هر کدام از این سوال ها سبب خواهد شد تا بتوان به نتیجه مطلوب در تحقیقات بازاریابی دست یافت. اما، صرفنظر از پاسخگویی به سوال ها، شیوه مطرح کردن سوال ها نیز به شدت مهم است. به عنوان نمونه؛ اگر […]

یکی از خطا های مهم و قابل توجه در تحقیقات بازاریابی به خطای پردازش داده مربوط است. این خطا، به نمونه مرتبط نیست و در زیر دسته خطاهایی طبقه بندی می شود که با نمونه ارتباطی ندارند.   خطای پردازش داده ها… زمانی که در تحقیقات بازاریابی پرسش نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده […]

در تحقیقات بازاریابی روش های گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد. در این نوع از تحقیقات اطلاعات اولیه را می توان با چهار روش به دست آورد. اولین روش در کسب اطلاعات اولیه در تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات مشاهده ایی است. تحقیقات مشاهده ایی به چه معناست؟ تحقیقات مشاهده ایی نمونه ایی از […]