Skip to main content
Tag

اهمیت به طرح مساله

اهمیت تعریف مساله در تحقیقات بازاریابی

By آرشیو مقالات تخصصی No Comments

تمامی مراحل روند تحقیقات بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، اما می­توان گفت که تعریف مساله پژوهش مهمترین مرحله به شمار می­رود. تعریف مساله شامل شرح کلی مسئله و شناسایی اجزای خاص مساله­ی تحقیقات بازاریابی است. همسو و همنظر بودن پژوهشگر . تصمیمگیران اصلی کارفرما در خصوص تعریف مساله از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

تنها زمانی می­توان تحقیق را به درستی طراحی و اجرا کرد که هر دو سوی مساله (کارفرما و پژوهشگر)، تحقیقات بازاریابی را به روشنی تعریف کنند و بر سر آن توافق نمایند. خطاهای احتمالی که در این مرحله رخ می­دهند همزمان با پیشرفت پروژه ممکن است به طور فزاینده­ای به نارسایی­های برگتری تبدیل شود. هیچکدام از مراحل فرایند تحقیقات بازاریابی برای تکمیل نیازهای کارفرما ضروری­تر از تعریف جامع مساله تحقیق نیست و اگر مشکل تحقیق به درستی بازنمایی نشود هزینه­های مادی و معنوی زیادی در پی خواهد داشت.

برای تعریف درست مساله پژوهشگر باید درباره­ی مشکل با تصمیم گیرندگان در سازمان کارفرما گفت و گو کند، با کارشناسان صنعت و افراد اگاه مصاحبه نماید و داده­های ثانویه را ارزیابی کند و گاهی نیز باید تحقیق کیفی انجام دهد. این گردآوری داده­ها به پژوهشگر کمک می­کند تا با شرایطی که در ان مشکل به وجود آمده کاملا آشنا شود و این امر چارچوبی برای شناسایی مسئله­ی تصمیم گیری مدیران فراهم می­آورد، سپس مسئله­ی تصمیم گیری مدیریت به مسئله تحقیقات بازار تبدیل می­شود و براساس تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی، پژوهشگر رویکرد مناسبی برای انجام پروسه تحقیقات بازار انتخاب می­کند.

شماره تماس جهت مشاوره!