اعلامیه ها

تحقیقات بازاریابی

اخلاق و رعایت مسایل اخلاقی در فرآیند تحقیقات بازاریابی بسیار مهم است. گاهی پژوهشگران در شرایطی قرار می گیرند که باید در موارد پیچیده اخلاقی تصمیم گیری نمایند. در واقع پژوهشگر باید در این شرایط تصمیم بگیرید که؛ ارزیابی و قضاوت های خود را با توجه به شرایط پیش روی به بهترین شیوه انجام دهد. […]

تحقیقات بازاریابی

بروز خطا در تحقیقات بازاریابی می تواند اثربخشی نتایج این گونه تحقیقات را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تحقیقات بازاریابی به هر دلیلی با خطا های مرتبط با نمونه یا خطا های غیر مرتبط با نمونه مواجه گرد، نمی توان به اهدافی که با توجه به نتایج تحقیقات بازاریابی خواهان دست یابی به آن ها […]

تحقیقات بازاریابی

در تحقیقات بازاریابی استفاده از پرسش نامه های باز و بسته رایج است. محققین بسته به موضوع پژوهش های خود تصمیم به استفاده از انواع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی می نمایند. در بین انواع و اقسام پرسش نامه های باز استفاده از پرسش نامه بازِ تکمیل جمله رواج بسیاری دارد. پرسش نامه تکمیل […]

تحقیقات بازارابی

در تحقیقات بازاریابی به طور معمول سوال های متعددی مطرح می شود که پاسخگویی به هر کدام از این سوال ها سبب خواهد شد تا بتوان به نتیجه مطلوب در تحقیقات بازاریابی دست یافت. اما، صرفنظر از پاسخگویی به سوال ها، شیوه مطرح کردن سوال ها نیز به شدت مهم است. به عنوان نمونه؛ اگر […]

تحقیقات بازاریابی

یکی از خطا های مهم و قابل توجه در تحقیقات بازاریابی به خطای پردازش داده مربوط است. این خطا، به نمونه مرتبط نیست و در زیر دسته خطاهایی طبقه بندی می شود که با نمونه ارتباطی ندارند.   خطای پردازش داده ها… زمانی که در تحقیقات بازاریابی پرسش نامه ها و اطلاعات جمع آوری شده […]

تحقیقات بازاریابی

در تحقیقات بازاریابی روش های گوناگونی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد. در این نوع از تحقیقات اطلاعات اولیه را می توان با چهار روش به دست آورد. اولین روش در کسب اطلاعات اولیه در تحقیقات بازاریابی استفاده از تحقیقات مشاهده ایی است. تحقیقات مشاهده ایی به چه معناست؟ تحقیقات مشاهده ایی نمونه ایی از […]

تحقیقات بازاریابی

اگر تمایل دارید که تحقیقات بازاریابی خود را بی عیب و نقص انجام دهید باید اطلاعات کاملی از این نوع تحقیقات داشته باشید. به عنوان نمونه؛ آشنایی با مراحل تحقیقات بازاریابی تا آشنایی با انواع پرسش نامه های باز و بسته ضرورتی اجتناب ناپذبر است. در مطلبی با عنوان، “آشنایی با انواع پرسش نامه های […]

تحقیقات بازاریابی

در سایت تحقیقات بازاریابی ایده ما به تفصیل تمام مراحل تحقیقات بازاریابی را بیان کردیم. شما می توانید با جستجو در بخش آرشیو مطالب این سایت به مطالب مرتبط در این حوزه دست یابید. در این مطلب نیز قصد داریم در راستای مطالب قبلی سایت؛ شما را با آخرین مرحله از تحقیقات بازاریابی آشنا کنیم. […]

تحقیقفات بازاریابی

خطا هایی که در تحقیقات بازاریابی رخ می هد انواع مختلفی دارد. گاهی این خطا ها ناشی از نمونه است که به خطای نمونه گیری مربوط می شود. این گونه خطا ها محدود هستند اما، در مقابل آن ها خطا های دیگری هم وجود دارد که به نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی مربوط نمی شوند […]

تحقیقات بازاریابی

هنگامی که تحقیقات بازاریابی انجام می دهیم، بسته به نوع تحقیقات می توان بررسی های مختلفی را بر روی محصول، خدمات، بازار های هدف، قیمت ها و موارد بی شمار دیگر انجام داد. بیشتر تحقیقات بازاریابی برای محصول ها انجام می شود. اما هنگامی که می خواهیم تحقیقات بازاریابی را برای محصولی انجام دهیم نیاز […]