۱۸تیر ۱۳۹۷
بازاریابی

بازاریابی احتمالا مهمترین مخارج برای هر کسب و کاری است. بدون آن, بازار هدف شما ممکن است هیچ وقت شما, محصولاتتان را نشناسد, و یا چرا خرید از شما در این بازار رقابتی ترجیح داده می شود.  بدین ترتیب, محصول و خدمات شما بی توجه وغیرقابل خرید میشود. بازاریابی برای کسب وکاری درمقیاس خرد, چالش […]

۱۹تیر ۱۳۹۷
تحقیقات بازار

تحقیقات بازار بعد از تکوین ایده ی محصولات، معمولا اولین قدم در فرایند بازاریابی است. شرکت های کوچک تحقیقات بازار را برای به دست آوردن اطلاعات بازار بکار می برند. آنها از آن برای حل مسائل، بدست آوردن اطلاعات درمورد رقبا و تعیین احتیاجات و خواسته های غیر مصرف کنندگان و مشتریان استفاده می کنند. […]

۲۰تیر ۱۳۹۷
تحقیقات بازار

 اگرچه راه های بسیاری برای انجام تحقیقات بازار وجود دارد، بیش تر کسب و کارها,یک یا بیش تر روش های پایه ای را بکار می برند: پرسش نامه، گروه های تمرکز، مصاحبه های فردی، مشاهدات، وتحقیقات میدانی. نوع داده ایی که نیاز دارید و مقدار سرمایه ایی که می خواهید صرف کنید, تعیین می کند […]

۲۱تیر ۱۳۹۷
تحقیقات کمی

تعریف: تحقیقات کمی بازار با حقایق سخت و داده های آماری بجای نظرات, احساسات و نگرش های افراد سر و کار دارد. اینجا, داده ها به منظور تعیین نتیجه گیری درباره ی رفتار مشتریان, نگرش و ترجیحات در شرایط عددی که می تواند به راحتی با داده های واقعی دیگر تفسیر و مقایسه شود, به […]