Skip to main content

مصاحبه های عمیق در طراحی تحقیقات بازار

مصاحبه عمیق

مصاحبه مستلزم رسمیت، ساختار و هدف است. این نشان می دهد که لیستی از سوالاتی که باید پرسیده شود و به آنها پاسخ داده شود وجود دارد. البته این یک گفتگوی بین مردم است، بنابراین تا این حد یک گفتگو است. گفتمان معمولی نباید شما را به جایی برساند، در حالی که مصاحبه نیاز به استخراج اطلاعات دارد. پرسیدن سوال از طریق مصاحبه در زندگی ما نقش اساسی دارد و بنابراین جای تعجب نیست که یکی از رایج ترین روش های تحقیق در تحقیقات بازار است.

در این کتاب روش های تحقیق به دو پارادایم سنتی کیفی و کمی تقسیم می شوند. در جایی که تحقیق برای اندازه‌گیری و کمی‌سازی تنظیم می‌شود، مصاحبه با سؤالات دقیق، ترتیب دقیق پرسیدن سؤال‌ها و پاسخ‌هایی که با پاسخ‌های از پیش کدگذاری‌شده پیش‌بینی و محاسبه شده‌اند، ساختار می‌یابد. این نوع سوال در فصل ۱۱ پوشش داده شده است.

مصاحبه عمیق دیدگاه متفاوتی از مصاحبه بسیار ساختارمندی که در طرح‌های کمی استفاده می‌شود، ارائه می‌دهد که در آن تعداد و گسترش پاسخ‌ها بسیار مهم است. در عمل، بسیاری از مطالعات تحقیقات بازار، خود را به طراحی چند روشی، که جنبه‌های روش‌شناسی کیفی و کمی را در بر می‌گیرد، می‌دهند (شکل ۷.۱ را ببینید). یک نظرسنجی رضایت مشتری ممکن است نیاز به مصاحبه عمیق در انتهای نظرسنجی داشته باشد تا مسائلی را مشخص کند که باید از مردم در مورد آنها سؤال شود. نظرسنجی در مورد توسعه محصول ممکن است با گروه های متمرکز برای کشف نیازهای برآورده نشده آغاز شود، سپس مصاحبه ساختاریافته برای اندازه گیری اندازه این نیازها انجام شود و با مصاحبه عمیق برای آزمایش مفاهیم به پایان برسد.

در مواردی که بینش و کاوش مورد نیاز است، مصاحبه ساختاری سست‌تر دارد، با انعطاف‌پذیری در ساخت خود سؤال‌ها و ترتیبی که از آنها پرسیده می‌شود، و فرصت زیادی برای پاسخ‌دهندگان برای پاسخ‌گویی به زبان خودشان بدون داشتن پاسخ‌هایی در کادر طبقه بندی های از پیش تعیین شده این موضوع این فصل است. قالب مصاحبه عمیق ساختار ضعیفی دارد و به مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده آزادی می‌دهد تا نکات اضافی را کشف کنند و در صورت لزوم مسیر را تغییر دهند. این مصاحبه‌ها بخش زیادی از دیدگاه پاسخ‌دهنده را در یافته‌ها گنجانده و در نتیجه اعتبار اطلاعات جمع‌آوری‌شده را افزایش می‌دهد. این یک ویژگی بسیار مهم است در جایی که موضوعات تحقیق شناخته شده نیستند، یا در جایی که این احساس وجود دارد که تصمیمات توسط مفروضاتی اتخاذ شده است که ممکن است. یا ممکن است بازتاب دقیقی از دیدگاه های موجود در بازار نباشد.

شکل ۷.۱ انواع مختلف مصاحبه در تحقیقات بازار

چرا از مصاحبه عمیق استفاده کنیم؟

مصاحبه عمیق احتمالاً ساختاری ندارد و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یا بیشتر طول می‌کشد تا مصاحبه‌کننده بتواند با صرف زمان برای باز کردن موضوع، پاسخ به زبان بدن و ایجاد اعتماد که منجر به آشکار شدن حقیقت می‌شود، با مخاطب ارتباط برقرار کند. . آنها می توانند چهره به چهره یا تلفنی باشند. به هر طریقی که اجرا شوند، همیشه تعاملی هستند، با یک فیلمنامه هدایت می شوند، اما امکان بررسی و کندوکاو در جایی که مناسب است را فراهم می کنند.

تعداد کمی از مصاحبه‌های عمیق، درک ما را از مسائلی که پاسخ‌دهندگان با آن مواجه هستند افزایش می‌دهد و می‌تواند شیوه‌هایی را که قبلاً فرض شده بود، آشکار کند. با استفاده از مصاحبه های عمیق در طرح تحقیق، اعتبار تحقیق افزایش می یابد زیرا دیدگاه های خود پاسخ دهندگان در دستور کار تحقیق قرار می گیرند.

مصاحبه های عمیق را می توان به صورت انفرادی یا دوتایی انجام داد. ممکن است یک زن و شوهر به عنوان یک زوج در مورد انتخاب های بانکی مصاحبه شوند. ممکن است با دو نوجوان مصاحبه شود تا بدانیم نظر آنها در مورد کنترل والدین چیست.

مصاحبه های عمیق به عنوان یک روش تحقیق کیفی با گروه های متمرکز رقابت می کند و در تعدادی از شرایط ترجیح داده می شود:

زمان استفاده از مصاحبه های عمیق به جای گروه های کانونی

 • پاسخگویان از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و امکان تشکیل گروه وجود ندارد.
 • در بحث نمی‌توان پاسخ‌های دیگران را آلوده کرد.
 • داستان هر پاسخ دهنده باید از ابتدا تا انتها دنبال شود، مانند مطالعه موردی رفتار.
 • اظهار نظر قابل توجهی از هر پاسخ دهنده لازم است (در یک گروه متمرکز ۹۰ دقیقه ای، هر فرد حداکثر می تواند حدود ۱۰ دقیقه صحبت کند، در حالی که در یک مصاحبه عمیق ۴۵ دقیقه ای، پاسخ دهندگان حق دارند برای خودشان صحبت کنند).
 • رفتارها و پاسخ های افراد باید در طول زمان، مانند آزمایشات محصول جدید، ردیابی شود.
 • حوزه موضوعی حساس است، مانند ثروت شخصی (یا بدهی)، موضوعات بهداشت شخصی، مصرف مواد مخدر یا الکل.

 

بنابراین مصاحبه های عمیق در طرح های تحقیقات بازار مفید است که در آنها:

 • مسائل پژوهشی مشخص نیست.
 • مسائل، نگرش ها و انگیزه ها نیاز به کاوش دارند.
 • فرآیندها نیاز به توصیف با جزئیات دارند.
 • از آلودگی ناشی از دیدگاه دیگران باید اجتناب شود.
 • توضیح و درک پیچیده مورد نیاز است.
 • افراد باید چیزها را آزمایش کنند و واکنش های خود را نسبت به محصولات نشان دهند.

مصاحبه های عمیق در طراحی تحقیقات بازار

همانند گروه‌های کانونی، مصاحبه‌های عمیق می‌توانند به تنهایی یا به عنوان بخشی از طراحی چند روشی مورد استفاده قرار گیرند:

 • مطالعات رضایت مشتری: اغلب همراه با نظرسنجی کمی. از مصاحبه های عمیق می توان در ابتدای مطالعه برای شناسایی مسائل مربوط به رضایت یا در پایان آن برای کشف موضوعاتی که از نظرسنجی اصلی بیرون آمده اند استفاده کرد.
 • ساختار بازار: پاسخ دهندگان کلیدی با دید پرنده ای از بازار می توانند بر اساس دانش تخصصی خود برای مصاحبه های عمیق انتخاب شوند.
 • تست محصول: موارد فردی را می توان از طریق آزمایش یک محصول جدید از طریق مصاحبه عمیق مرحله‌ای ردیابی کرد.
 • نیازسنجی: تعداد کمی از مصاحبه های عمیق را می توان برای شناسایی رفتارهای فعلی و شناسایی نیازهای برآورده نشده استفاده کرد.
 • تحقیقات تبلیغاتی: تست تبلیغات در قالب های مختلف می تواند با استفاده از مصاحبه های عمیق انجام شود. این اجازه می دهد تا مطالب نشان داده شود و از آلودگی اجتناب ناپذیر سایر پاسخ دهندگان که در گروه های متمرکز رخ ​​می دهد جلوگیری می کند.

چند مصاحبه عمیق لازم است؟

تعداد مصاحبه هایی که قرار است انجام شود در مرحله طراحی تحقیق تعیین می شود. در تحقیقات کیفی بیشتر به کیفیت و عمق نسبت به نسبت افراد که به این یا آن پاسخ می دهند. ۱۰ مصاحبه عمیق می تواند کافی باشد و ۳۰ مصاحبه تقریباً به طور قطع همه عوامل مربوط به موضوع تحقیق را مشخص می کند.

انجام و تجزیه و تحلیل ۳۰ مصاحبه عمیق می تواند بسیار پرهزینه باشد. هزینه یک مصاحبه عمیق رو در رو حدود ۱۰ برابر بیشتر از یک مصاحبه تلفنی است. هزینه واقعی به گستردگی مصاحبه ها، سهولت سفر برای پاسخگو و توانایی ترکیب سایر مصاحبه ها در همان مجاورت بستگی دارد.

 

 

سوالاتی که باید در مورد تعداد مصاحبه های مورد استفاده بپرسید

 • آیا مصاحبه تنها روش جمع آوری اطلاعات است؟
 • رویه ها یا نگرش هایی که در حال تحقیق هستند چقدر تخصصی و منحصر به فرد هستند؟
 • تنوع انواع پاسخ دهندگان در جامعه چیست – آیا ۳۰ مصاحبه همه آنها را پوشش می دهد؟
 • اینکه دامنه پاسخ های مورد نظر جامع باشد چقدر مهم است؟
 • چقدر مهم است که تحقیق به جای اندازه گیری اندازه آن، مشکل را تشخیص دهد؟
 • جمعیت چقدر است؟
 • چه کسی قرار است آنها را تحلیل کند؟ (۳۰ رونوشت یا ضبط شده از بحث های عمیق به سختی قابل بررسی و تفسیر است.)

 

نقش تلفن در مصاحبه عمیق

تردیدی وجود ندارد که مصاحبه های حضوری مزایایی نسبت به تلفن در ایجاد رابطه، تماشای زبان بدن و دادن زمان برای سرعت بخشیدن به بحث دارند. تلفن یک ابزار محدودکننده است که پاسخ سریع به سؤالات را می طلبد و از خلاء سکوت متنفر است. از این نظر، زمانی را محدود می کند که کسی می تواند در مورد پاسخ به سؤالات فکر کند. همچنین ممکن است حفظ تمرکز مخاطب روی تلفن برای بیش از ۳۰ تا ۴۰ دقیقه دشوار باشد (اگرچه نمونه‌هایی از مصاحبه‌های گفتمانی، بدون ساختار و از نوع محاوره‌ای وجود دارد که ۹۰ دقیقه طول کشیده است).

با این حال، مصاحبه حضوری خالی از ضرر نیست. راه اندازی آنها گران است. معمولاً قبل از آنها یک مصاحبه تلفنی انجام می شود که در آن زمان پروژه توضیح داده می شود، برخی از سؤالات واجد شرایط پرسیده می شود و یک قرار ملاقات برای بازدید تعیین می شود. بنابراین هزینه مصاحبه تلفنی اولیه در هنگام مقایسه کل هزینه باید به هزینه مصاحبه حضوری اضافه شود. صرفاً به این دلیل که یک مصاحبه حضوری تنظیم شده است به این معنی نیست که انجام خواهد شد. مشکلات لجستیکی بیماری، غیبت و بحران‌هایی که مصاحبه‌ها را قطع می‌کنند را نباید دست کم گرفت. «بدون نمایش» اغلب در برنامه‌های مصاحبه عمیق حضوری رخ می‌دهد و در صورت انجام یک سفر بیهوده، هزینه پروژه را افزایش می‌دهند.

از آنجایی که تلفن یک رسانه کارآمد برای انجام مصاحبه است، به طور گسترده برای مصاحبه های عمیق مورد استفاده قرار می گیرد و به دلایلی بسیار موفق است. امروزه، زمانی که زمان در اولویت است، بسیاری از پاسخ دهندگان ممکن است ترجیح دهند مصاحبه را با استفاده از تلفن انجام دهند. می توان استدلال کرد که هنگام بازدید از پاسخ دهندگان در قلمرو آنها، عوامل بالقوه زیادی وجود دارد که می تواند باعث ایجاد مزاحمت در مصاحبه شود، مانند زنگ خوردن تلفن ها، قطع صحبت های مردم، یا گفتگوهای پرت کننده در مورد آب و هوا و محله. اگرچه اینها می توانند جنبه های اجتماعی خوبی داشته باشند که مصاحبه را روان می کنند، اما زمان مصاحبه را نیز می سوزانند. در مقابل، افرادی که تلفنی روی گوششان چسبانده است، ممکن است بیشتر توجه خود را جلب کنند.

بنابراین، محققین باید هنگام تصمیم گیری در مورد رسانه خود برای مصاحبه های عمیق، مبادله ای انجام دهند.

 

برنده شدن همکاری برای مصاحبه

ما در دنیای جستجوی اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات زندگی می‌کنیم، و این بدون شک بر انطباق با مطالعات تحقیقات بازار تأثیر گذاشته است، به‌ویژه جایی که مصاحبه مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زمان است. انطباق با مصاحبه عمیق می تواند مشکلی باشد در جایی که “خرید” در زمینه موضوع وجود نداشته باشد و ظاهراً هیچ مزیتی برای پاسخ دهندگان در صرف وقت ارزشمند خود نداشته باشد. در جایی که پاسخ دهندگان قبلاً با حامی تحقیق – یعنی مشتری یا مصرف کننده – رابطه دارند، انطباق بیشتر خواهد بود و گاهی اوقات یک انگیزه مالی برای پاسخ دهنده یا یک موسسه خیریه منتخب می تواند کمک کند.

اصول مصاحبه

ما مصاحبه را به عنوان یک گفتگو با فرم و هدف توصیف کرده ایم که معمولاً مصاحبه کننده و مصاحبه شونده برای اولین بار با هم صحبت می کنند. این مشکلات خاصی را فراتر از آنهایی که در تعاملات اجتماعی عادی بین دوستان با آن مواجه می شود، ایجاد می کند. مصاحبه کننده زمان محدودی دارد تا پاسخگو را وادار کند که آزادانه و آشکارا درباره موضوعی صحبت کند. برخی از دستورالعمل ها می توانند به این روند کمک کنند:

 • به جای صحبت کردن، گوش کنید. نقش مصاحبه کننده این است که اطمینان حاصل کند که سؤالات به جای پایان دادن به مکالمه، تسهیل می کنند. متن ضبط شده باید این را نشان دهد، با نسبت زمان بسیار کمتری که به سخنان مصاحبه کننده داده می شود.
 • خط مشی روشنی را برای پرسش در پیش بگیرید. مصاحبه باید جریانی داشته باشد که برای مخاطب منطقی باشد. سؤالات نباید تهدید کننده باشند، اما همچنان می توانند چالش برانگیز و سرراست باشند، و مهمتر از همه باید از سردرگمی پاسخ دهندگان یا حالت تدافعی آنها جلوگیری شود.
 • لحن سهل‌آمیز را تسهیل کنید. هر گونه پیشنهادی مبنی بر پاسخ های «صحیح» باید در برابر آن محافظت شود. برای پاسخ‌دهندگان آسان است که احساس کنند یک پاسخ «درست» وجود دارد و مصاحبه‌کننده به دنبال این است که این پاسخ را از آنها استخراج کند. از سوالاتی که ممکن است راهنما باشند و زبان بدن پاسخ های خاصی را تشویق کند باید اجتناب شود. به همین ترتیب، موقعیت‌هایی وجود خواهد داشت که مصاحبه‌کننده عمداً پاسخگو را به چالش می‌کشد یا حتی آن‌ها را تحریک می‌کند تا واکنشی نشان دهد. مصاحبه عمیق یک گفتگوی طراحی شده است که در آن مصاحبه کننده می تواند نقش های مختلفی را برای رسیدن به اثر دلخواه انتخاب کند.
 • تعامل با پاسخ دهنده را نشان دهید. اگر پاسخ دهنده احساس کند که مصاحبه کننده بخشی از فرآیند است، مصاحبه بهتر جریان خواهد داشت. حالات چهره، لحن و لحن صدا و زبان بدن مصاحبه کننده می تواند انواع پیام ها از جمله علاقه و تشویق را به مخاطب منتقل کند.

 

نکات برتر

● زمانی که می‌خواهید بینش عمیق‌تری در مورد چگونگی و چرایی انجام کارها به دست آورید، از مصاحبه‌های عمیق استفاده کنید. مصاحبه های عمیق پاسخ هایی را ارائه می دهند که با نظرات دیگران آلوده نمی شوند (که در گروه های متمرکز یک خطر است). همچنین در مصاحبه های عمیق به ازای هر پاسخ دهنده، خروجی بیشتری نسبت به گروه های متمرکز دریافت می کنید

 • مصاحبه های عمیق برای دنبال کردن فرآیندهای فکری یا اقدامات فرد از ابتدا تا انتها مفید است. در یک گروه متمرکز، شما فقط یک عکس فوری از افکار و اقدامات هر فرد دریافت خواهید کرد.
 • زمانی که مخاطب هدفی که می خواهید با آنها صحبت کنید از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و نمی توانند در یک گروه متمرکز شرکت کنند از مصاحبه های عمیق استفاده کنید.
 • اگر بیش از ۱۰ مصاحبه عمیق انجام می دهید، مطمئن شوید که ساختاری دارید، به ویژه آنچه را که مردم گفته اند ضبط کنید. تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰

مکالمات ضبط شده با دامنه آزاد دشوار است. ساختاربندی پاسخ ها به پرسشنامه کاغذی و یادداشت برداری در طول مصاحبه، تجزیه و تحلیل را سرعت می بخشد.

 • مانند گروه های متمرکز، مصاحبه کننده هایی را بیابید که شنوندگان خوبی هستند و قادر به بررسی خطوط جالب تحقیق هستند.
 • مصاحبه ها را خیلی نازک بین تعدادی از مصاحبه کنندگان مختلف پخش نکنید. به جای استفاده از یک یا دو مصاحبه کننده که می توانند درک عمیقی از موضوع ایجاد کنند.

خود مصاحبه

مصاحبه یک موضوع سبک است و آنچه برای یک مصاحبه کننده جواب می دهد لزوما برای دیگری جواب نمی دهد. یک رویکرد تجاری با هاله ای از اعتماد به نفس و کنترل به طور مثبت به پاسخ دهنده منتقل می کند. اشتیاق به توسعه علاقه به موضوع کمک می کند. واقعا هیچ چیز بدتر از مصاحبه کننده بی علاقه نیست.

در ابتدای مصاحبه انتظار می‌رود که پاسخ‌دهندگان اضطراب خاصی را احساس کنند، نمی‌دانند چه انتظاری داشته باشند، شاید نگران این باشند که خود را برای چیزی که ترجیح می‌دهند از آن اجتناب کنند، اجازه داده باشند. اطلاع رسانی به آنها مبنی بر اینکه حرف هایشان ضبط می شود می تواند این تنش را تشدید کند. آنها نمی دانند چه سؤالاتی در ذهن دارند یا چقدر طول می کشد، و می توانند از بدترین اتفاق بترسند. حتی ممکن است از توانایی خود برای پاسخ دادن به سوالات مطمئن نباشند. بیشتر این احساسات ریشه در جهل دارند – انتظار بدتر از تجربه است.

مصاحبه‌گران ماهر در سریع‌ترین زمان ممکن با پاسخ‌دهندگان ارتباط برقرار می‌کنند و آنها را راحت می‌کنند. آنها به جای ایجاد مشکل بزرگ در مورد دستگاه ضبط، فرضی خواهند بود. هر چه مصاحبه کننده زودتر پاسخ دهندگان را به صحبت ببرد، آنها زودتر به آرامش می رسند و سطح همکاری بیشتر می شود. پس از کوتاه ترین مقدمه، یک سوال آسان و باز شروع به چرخیدن می کند.

 

شکل ۷.۲ وضعیت عاطفی پاسخ دهندگان در مراحل مختلف مصاحبه
خط سوال

هیچ خط درستی برای پرسش در مصاحبه وجود ندارد و خیلی به موضوع موضوع بستگی دارد. با این حال، مراحل مصاحبه باید در مرحله برنامه ریزی در نظر گرفته شود. شروع به سؤالات مفصل در پنج دقیقه اول فایده ای ندارد. مصاحبه به دلیل رابطه بین مصاحبه کننده و پاسخ دهنده کار می کند. خط سؤال باید توسعه رابطه را تسهیل کند و به تدریج سؤالات جستجوگر بیشتری ایجاد کند. همانند گروه های کانونی، مصاحبه های عمیق حول یک راهنمای موضوعی انجام می شود. این در سنگ نیست. همانطور که از نامش پیداست، راهنمای مصاحبه کننده با آزادی کافی است تا امکان توسعه مصاحبه با سرعت پاسخ دهنده را فراهم کند و نیازهای تحقیق و همچنین پاسخ دهنده را در بر گیرد.

این راهنما تضمین می کند که همه موضوعات تحقیق در بحث پوشش داده شده است، اما این بدان معنا نیست که به طور کامل دنبال می شود.

مصاحبه‌گر ماهر راهنمای بحث را در ذهن خود نگه می‌دارد و یادداشتی ذهنی از پوشش در مصاحبه می‌نویسد. به این ترتیب، مصاحبه به عنوان یک “مکالمه هدایت شده” جریان می یابد و “طبیعی” به نظر می رسد. موضوعات بحث به طور طبیعی بوجود می آیند و قابل پیگیری هستند. مسائلی که ظاهر نشده اند می توانند توسط مصاحبه کننده مطرح شوند. اگر موضوعاتی توسط پاسخ دهندگان در جریان طبیعی گفتگو مطرح شود، بحث بهبود می یابد.

ما نمی‌توانیم به اندازه کافی بر اهمیت گوش دادن به پاسخ‌ها تأکید کنیم، زیرا ممکن است با شکست مصاحبه‌گر در بررسی مسائلی که توسط پاسخ‌دهنده یا ضمنی در طول مصاحبه مطرح می‌شود، بسیاری از تکه‌ها از بین بروند.

 

تهیه راهنمای بحث برای مصاحبه

مصاحبه عمیق، که یک روش جمع آوری داده های کیفی است، از یک راهنمای بحث با ساختار ضعیف مشابه آنچه در بحث گروه متمرکز استفاده می شود، استفاده می کند. این برخلاف پرسشنامه بسیار ساختارمندی است که در مصاحبه کمی استفاده می شود. باید دنباله ای را دنبال کند که به طور معمول این است:

۱ مقدمه

۲ سوال گرم کردن

۳ بدنه اصلی مصاحبه

۴ تشکر و بستن

بدنه اصلی مصاحبه با تعدادی بخش خاص مرتبط با اهداف تحقیق مشخص می‌شود، و اینها به سؤالات خاص با کاوش‌ها و اعلان‌هایی تقسیم می‌شوند که می‌توانند برای توسعه بحث و بررسی پاسخ‌ها مورد استفاده قرار گیرند. همانند بحث گروه متمرکز، سؤالات باز در قلب مصاحبه عمیق قرار دارند. آنها به انعطاف پذیری اجازه می دهند تا در صورت لزوم مصاحبه کننده بتواند به عمق بیشتری برود. آنها توسعه یک رابطه بین مصاحبه کننده و پاسخ دهنده را تسهیل می کنند، همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات را تشویق می کنند. آن‌ها همچنین به مصاحبه‌گر اجازه می‌دهند تا محدودیت‌های دانش و تجربه پاسخ‌دهنده را آزمایش کند و به همین دلیل می‌تواند منجر به پاسخ‌های غیرمنتظره شود که ممکن است مفروضات محقق را به چالش بکشد.

پروب ها و درخواست ها

کاوش روشی برای واداشتن پاسخ دهنده به گسترش بیشتر پاسخ خود است. تصمیم مصاحبه‌گر برای بررسی بیشتر ممکن است به صلاحدید او واگذار شود، یا در راهنمای بحث با یادآوری‌هایی برای تذکر گنجانده شود. نشانه‌های صدا، زبان بدن و لحن کلی مصاحبه می‌تواند نشان دهد که پاسخ‌دهنده چیزهای بیشتری می‌تواند و مایل به گفتن است. سکوت به خودی خود می تواند یک هشدار باشد زیرا افراد را تشویق می کند تا به داخل بپرند و فضا را پر کنند. یک ژست تشویق کننده و یک نگاه پرسشگر ممکن است تمام چیزی باشد که لازم است. با این حال، عبارات و سوالات خاص مربوط به حوزه موضوع نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

 • و نظر شما در مورد آن چیست؟
 • آیا می توانید دوباره در مورد آن صحبت کنید؟
 • چه چیز دیگری می توانید به من بگویید؟

  در حالی که یک کاوشگر به دنبال تقویت یک پاسخ است، موضوعی را معرفی می کند که مطرح نشده است. در اکثر مطالعات بازار، مسائل خاصی وجود دارد که باید برای به دست آوردن نظرات پاسخ دهندگان مورد توجه قرار گیرد. ممکن است لازم باشد در مورد برندهایی که هنوز ذکر نشده اند به پاسخ دهنده یادآوری شود. به دست آوردن نظرات پاسخ دهندگان در مورد فرآیندی که درباره آن صحبت نشده است می تواند مهم باشد.

  قوانین کلی برای توسعه راهنمای بحث، پیروی از دنباله‌ای از سؤالات است که طبیعی به نظر می‌رسند، مکالمه را عمیق می‌سازند، و از سؤالاتی استفاده می‌کنند که به جای بسته کردن بحث، باز می‌شوند. انواع سوالاتی که باید از آنها اجتناب کرد عبارتند از:

 • سؤالات طولانی و پیچیده ای که باعث می شود پاسخ دهندگان در مورد آنچه که به آنها پاسخ می دهند سردرگم شوند، مانند “نظر شما در مورد طیف قیمت ها و محصولاتی که در حال حاضر در فروشگاه های DIY و سوپرمارکت ها در مقایسه با چند سال پیش در دسترس شما هستند چیست؟” این نیز به نوبه خود باعث سردرگمی در مرحله تحلیلی می شود که پاسخ دهنده به کدام بخش از سؤال اشاره می کند.  
  • سؤالات مبهم، مانند «فکر می‌کنید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟» آینده در این سؤال باز و مبهم است. منظور ما سال بعد، ۵ سال یا ۱۰ سال است؟
  • سؤالاتی با استفاده از اصطلاحات تخصصی یا اصطلاحات تخصصی شرکتی که به زبان پاسخ دهنده نیست، مانند «آیا از تله متری پیام کوتاه یا GMS استفاده کرده اید؟» به آسانی فراموش می شود که اصطلاحات رایج برای محققان همیشه همان اصطلاحی نیست که پاسخ دهنده استفاده می کند. .
  • سؤالات اصلی، مانند «بنابراین فکر می‌کنید شل تأمین‌کننده خوبی برای LPG است؟» هرگز نمی‌دانید که آیا این سؤال باعث شده است که افراد بدون توجه به دیدگاهشان به آن‌طور که پیشنهاد می‌شود پاسخ دهند یا به پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.
  • سؤالات یا نظرات پرخاشگرانه یا تهدیدآمیز، مانند «آیا می‌توانید به سؤال پاسخ دهید لطفاً؟» این ممکن است رویکرد مصاحبه‌گر سیاسی باشد، اما در بیشتر تحقیقات بازاریابی، این سؤال‌ها باعث بیگانگی پاسخ‌دهنده و از بین بردن رابطه بین مصاحبه‌گر و پاسخ دهنده می‌شوند.

 

خلاصه

مصاحبه عمیق یک روش جمع‌آوری داده‌های کیفی است که فرصتی برای جمع‌آوری داده‌های غنی و توصیفی در مورد رفتارها، نگرش‌ها و ادراکات افراد و بازگشایی فرآیندهای پیچیده فراهم می‌کند. بسته به نیاز تحقیق می توان از آنها به عنوان یک روش تحقیق مستقل یا به عنوان بخشی از طراحی چند روشی استفاده کرد.

مصاحبه های عمیق معمولاً چهره به چهره انجام می شود تا بتوان با پاسخ دهندگان ارتباط برقرار کرد و از زبان بدن برای افزودن سطح بالایی از درک به پاسخ ها استفاده کرد. این تلفن همچنین می تواند توسط یک محقق ماهر برای انجام مصاحبه های عمیق با از دست دادن اطلاعات اندک و با یک دهم هزینه استفاده شود.

سبک مصاحبه به مصاحبه گر بستگی دارد. مصاحبه‌کنندگان عمیق موفق به جای صحبت کردن، گوش می‌دهند، خط پرسش‌های واضحی دارند و از زبان بدن به عنوان نشانه‌ای برای ایجاد ارتباط استفاده می‌کنند. مصاحبه بیشتر یک مکالمه هدایت شده است تا یک جلسه پرسش و پاسخ.

مصاحبه با استفاده از یک راهنمای بحث (مانند گروه‌های کانونی) انجام می‌شود که از طریق پرسش‌های بی‌پایان، از بین رفتن نظرات پاسخ‌دهنده را تسهیل می‌کند. همانند گروه های کانونی، تکنیک های فرافکنی را می توان در مصاحبه گنجاند.شرکت تحقیقات بازاریابی ایده در قالب شرکت رسمی ایده سازان بازار فردا به عنوان مجری انواع پروژه های تحقیقات بازار کمی و کیفی آماده ارائه خدمات محتلف تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی به شما عزیزان می باشد.

اجرای انواع پروژه های ریتل آدیت تحقیقات بازاریابی و فوکس گروپ و محاسبه اندازه بازار و سهم بازار رقبا و اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی صادراتی و داخلی در تمام شهرهای ایران

……………………………………………………………………………………………………………………………..

درباره موسسه تحقیقات بازاریابی ایده بیشتر بدانیم!

شرکت ایده سازان بازار فردا به شماره ثبت ۵۹۴۸۶۴، که به اختصار ” موسسه تحقیقات بازاریابی ایده ” نامیده می شود، کار خود را از سال ۱۳۹۴ بصورت حرفه ای شروع کرد؛ لازم به ذکر است شرکت تحقیقات بازار ایده دارای دو مجوز دولتی از مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه برای اجرای فعالیت های تحقیقات بازار و همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت برای تکمیل پرونده های اعتبارسنجی مشتریان صادراتی است. این شرکت تحقیقات بازاریابی در ابتدای امر فقط در حوزه اجرای پروژه های تحقیقات بازار میدانی و بیشتر از نوع تحقیقات کمی فعال بود؛ در سال ۱۳۹۷ همزمان با تاسیس شرکت تحقیقات بازاریابی ایده، فعالیت های تحقیقاتی خود را در حوزه های داخلی و برون مرزی نیز گسترش داد. موسسه تحقیقات بازاریابی ایده در طول ۸ سال گذشته پروژه های میدانی و عملیاتی متعددی را در حوزه داخلی و همچنین خارجی انجام داده است؛ در این بین در طی سال های گذشته بخشِ کلینیک مشاوره کسب و کار ایده نیز با تمرکز بر سه حوزه آموزش، مشاوره و نظارت بر پروژه های بازاریابی صادراتی فعالیت داشته است. مدیریت گروه تحقیقات بازاریابی ایده بر عهده آقای دکتر بزاززاده است؛ ایشان سوابقی درخشان در حوزه صادرات به کشورهای امارات متحده عربی(دبی)، عراق، عمان و برخی از کشورهای عربی و آفریقایی دارند. لازم به ذکر است این شرکت در شهرهای تهران و دبی دفتر کار تحقیقات بازاریابی دائم  و رسمی دارد.

شرکت های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی زیادی در ایران فعال هستند؛ اما کمتر شرکت تحقیقات بازاریابی را می توان در ایران یافت که در عرصه بین المللی نیز فعال باشد؛ با توجه به سوابق درخشان تیم شرکت تحقیقات بازاریابی ایده در کشورهای عربی و آفریقایی در سال های قبل، می توانید از خدمات این مجموعه به عنوان مجری پروژه های تحقیقات بازاریابی خود در حوزه داخلی و صادراتی استفاده کنید. با توجه به حضور دائمی شرکت ایده سازان بازار فردا در کشورهای عربی و آفریقایی و همچنین داشتن یک آفیس دائم در شهر دبی، امکان اجرای انواع پروژه های تحقیقاتی، از محاسبه Market Size گرفته تا Brand Awareness برای این شرکت آسان می باشد.

بدون شک کشور امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دبی، هاب اقتصادی منطقه خاورمیانه است؛ از اینرو اجرای انواع پروژه های تحقیقات بازاریابی در این منطقه برای شروع امر صادرات می تواند کمک شایانی به واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور در عرصه بین الملل بنماید. روش کار شرکت تحقیقات بازاریابی ایده در امر اجرای پروژه های تحقیقات بازار به دو بخش Desk Research و تحقیقات بازار میدانی تقسیم می گردد. در بخش اول بعد از یک جلسه مشاوره ابعاد مسئله و نیاز شما به بحث بازاریابی و تحقیقات بازار مشخص می گردد و بعد از تکمیل فایل RFP در قالب یک بازه زمانی ۵ الی ۱۰ روزه یک Desk Research حرفه ای برای فروش محصول شما انجام خواهد گرفت؛ در صورتی که نتایج بخش اول رضایت بخش بود وارد فاز دوم که همان تحقیقات بازار میدانی می باشد خواهیم شد. در فاز دوم بر اساس پراکندگی جغرافیایی مشتریان هدف در سطح بازار دبی و یا هر کشور عربی و یا آفریقایی، طول مدت زمان اجرایی پروژه و همچنین هزینه های عملیاتی آن محاسبه و به شما اعلام خواهد شد. برای آگاهی از فرایند اجرایی پروژه های تحقیقات بازار صادراتی با شماره واتس اپ ۰۰۹۷۱۵۶۱۵۴۴۱۷۷ تماس حاصل فرمایید.

تیم تحقیقاتی شرکت تحقیقات بازار ایده در داخل کشور نیز قوی می باشد و با در اختیار داشتن پرسشگران آموزش دیده خود در تمامی استان های کشور امکان اجرای انواع پروژه های پایش، آمارگیری و پرسشگری در حوزه های مختلف تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی را دارد. با عنایت به اینکه تمرکز اصلی موسسه تحقیقات بازاریابی ایده بر روی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک کشور می باشد بنابراین اکثر پروژه های اجرا شده در حوزه صنایع روغن موتور، قیر، فولاد، پتروشیمی، انواع مواد غذایی و خوراکی، برق و الکتریک، فرش، مبلمان، صنعت ساختمان، کاشی و سرامیک، انواع مواد آرایشی و بهداشتی و شوینده و سایر صنایع فعال در کشور بوده است.

در انتها باید به این امر اشاره بکنیم که موسسه تحقیقات بازاریابی ایده به عنوان کارگزار و نماینده رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، توانایی راهنمایی شما برای اجرای انواع پروژه های تامین منابع مالی صادراتی، اعتبارسنجی خریداران خارجی، ارائه انواع پوشش ها و تضمین های دولتی فروش صادراتی بر اساس اعتبار و ضمانتنامه های مبتنی بر قرارداد را دارد. شایان ذکر است این صندوق با همکاری سازمان جهانی آنکتاد، به عنوان تنها شرکت بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و به پشتوانه حمایت های مالی دولت و مجلس شورای اسلامی تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد دلار در قالب انواع پوشش برای ریسک های سیاسی و تجاری صادرات و انواع ضمانتنامه های اعتبار ریالی و ارزی، به صادرکنندگان کالاها و خدمات و همچنین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی کمک کرده است. لذا ما در دپارتمان خدمات برون مرزی خود این توانایی را داریم که در کنار سایر خدمات تخصصی تحقیقات بازاریابی، به صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور عزیزمان کمک نماییم تا مشتریان خارجی خود را اعتبارسنجی نموده و با حمایت یک سازمان دولتی با کمترین ریسک ممکن، کالا و یا خدمت خود را صادر کنند و در صورتی که متحمل خسارت شدند بنا به نوع خسارت وارده و بعد از بررسی های واحد خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران، بین ۹۰ الی ۹۵ درصد خسارت خود را از این صندوق دولتی دریافت نمایند.

</span></p>

شماره تماس جهت مشاوره!