Skip to main content

مثال هایی از مشکلات تحقیقات بازار

شرکت ها و دیگر سازمان ها از تحقیقات بازار برای مدیریت خطرات همراه با ارائه محصولات و خدمات جدید استفاده می کنند. این سازمان ها نمی خواهند که پول خیلی زیادی برای توسعه ی خط محصول جدیدی که تحقیقات نشان داده اند که ناموفق خواهند بود, صرف کنند. برخی مشکلات باعث هزینه بر شدن تحقیقات بازار می شود و نتایج با ارزش بحث برانگیزی را بوجود می آورد.

• طراحی پرسش نامه ی ضعیف

سازمان ها تحقیقات بازار را برای فهمیدن این که مشتریان به چه چیزی فکر می کنند و چه می خواهند بکار می برند. پرسش نامه یک روش مستقیم برای جمع آوری اطلاعات کمی, یا عددی و اطلاعات کیفی, یا توصیفی است. زمانی که خطاهایی در طرح پرسش نامه وجود داشته باشد, مشکلات تحقیقات بازار می تواند آشکار شود. برای مثال, شرکتی ممکن است از روشی استفاده کند که برای جمع آوری نمونه های تصادفی از جمعیت هدف مشتریان طراحی شده باشد, اما روش واقعا تصادفی نیست. بنابراین, سازمان نمی تواند به طور کلی نتایج پرسش نامه ی خود را برای نمایش کلی جمعیت هدف تعمیم دهد.

• پرسش نامه بی پاسخ

یکی از مشکلات تحقیقات بازار به این مربوط می شود که پرسش نامه چگونه به جمعیت هدف ارائه می شود. بازاریابان پرسش نامه ای را طراحی می کنند که بسیاری از مشتریان ترجیح می دهند که پاسخ ندهند. آنها دلایلی که مردم نمی خواهند شرکت کنند را بررسی می کنند, و ممکن است به نتایجی برسند مثل این که پرسش نامه تلاش زیادی می خواهد یا انگیزه ی مشارکت برای پاسخ دهندگان جذاب نیست.

• پرسش نامه های گرایشی

پرسش نامه ممکن است دارای یک یا تعدادی بیش تر گرایش باشد. بازاریابان ممکن است باور داشته باشند که برای مثال, آنها یک پرسش نامه ی اینترنتی برای تجدید نظر به پاسخ دهندگان تمام قومیت ها ساختند, اما سوالات پرسش نامه, و حتی تصاویر, ممکن است به علائق یه گروه از قومیت ها متمایل باشد یا می تواند یک یا چند قومیت را برنجاند. فرمت پرسش نامه و محتوای آن باید برای تمامی مخاطبانی که بازاریابان برای جمع آوری اطلاعات جست جو می کنند, قابل قبول باشد.

• مسائل مربوط به نظارت تحقیقات

برخی از تحقیقات بازاریابی مشتریان را در نظارت بر عملکرد و نه بر اساس اولویت های آنها دخالت می دهد. بازاریابان می توانند مزاحم شوند, با دخالت در تجربه ی مصرف کننده تا نقطه ای پیش بروند که مصرف کننده بیزار شده و سایت کسب و کار را ترک کنند. برای مثال, تحقیقات رستوران های زنجیره ای فست فود نیاز دارد تعیین کنند که آیا نیازی برای محل جدید برای مغازه ی آنها هست بنابراین مردم را از طریق مسیر رانندگی آنها بررسی می کنند. اگرچه محققان پرسش نامه ی کوتاهی را اجرا می کنند, اما آنها مشتریان را با کاهش سرعت مسیر خشمگین می کنند!

 

شماره تماس جهت مشاوره!