Skip to main content

قانون پارتو در بازاریابی

 

 

یک بازاریاب خلاق همیشه به فکر ترکیب زدن و مونتاژ کردن است! لازم نیست همیشه راه گذشتگان را بریم و کمی ساختار شکنی هم بد نیست! کاری که جوزف جوران(Joseph M. Juran) انجام داد و به ما آموخت در دنیای بازاریابی و بیزینس می توان هر پدیده بی ربطی را با استفاده از اصل هم ربطی با یکدیگر پیوند زد. جوزف جوران یک مشاور مدیریت و فعال در حوزه های کسب و کار بود. کسی که اولین بار مفهوم قانون پارتو(Pareto principle) را وارد علم مدیریت کرد. ما هم می خواهیم روی مونتاژ جوزف جوران یک مونتاژ جدید بزنیم و مفهوم قانون پارتو در بازاریابی را برایتان تبیین کنیم.

 
قانون پارتو در بازاریابی
 

قانون پارتو در بازاریابی

جوزف جوران با اشاره به نظریه اقتصاددان ایتالیایی آقای ویلفردو پارتو، قانون ۸۰/۲۰ را به جهان معرفی کرد. آقای پارتو به این مهم اشاره کرده بود که ۸۰ درصد از خاک کشور ایتالیا در دستان فقط ۲۰ درصد از جمعیت آن کشور است. او پس از انجام یک سری فعالیت مطالعاتی متوجه شده این توزیع نرمال در کشورهای دیگر نیز به طرقی تکرار شده است! بعدتر یک تحقیق جامع تر نشان داد که ۸۲٫۷ درصد از درآمد جهان در دستان ۲۰ درصد از ثروتمندان آن است!

کم کم این قاعده بازی ۸۰ به ۲۰ داشت در جاهای دیگر هم تسری پیدا می کرد؛ گویی یک قانون نانوشته است! کافی است یک سرچ کوچک روی اینترنت داشته باشید تا متوجه بشوید از هر رشته علمی و غیر علمی از این قانون به طریقی بهره برده اند و جالب تر اینکه همه هم جواب گرفتند! آدم شک می کند مگر تو این عدد ۸۰ و ۲۰ چه سحری خوابیده است که می توانند چنین جهان شمولش کند! خلاصه هر چه که هست فوق العاده است مخصوصاً در عالم بازاریابی صنعتی؛ می توانم این را به ضِرس قاطع بگویم که هر جایی از این اصل استفاده کردم جواب داد؛

تا به حال به چه میزان به مدیریت زمان در بازاریابی فکر کرده اید؟ برای هر بازاریاب صنعتی مدیریت کردن زمان امری بسیار مهم است. روش های متعددی برای مدیریت کردن زمان وجود دارد؛ اما یکی از جالب ترین آنها مدیریت زمان با استفاده از قانون پارتو در بازاریابی است که به قانون ۸۰/۲۰ معروف شده است. قانون ۸۰/۲۰ به این معناست که با صرف ۲۰ درصد از وقت خود می توانیم به ۸۰ درصد از نتایج دلخواه و مورد نظرمان در بازاریابی صنعتی دست بیابیم. بسیاری از بازاریابان صنعتی زمان خود را صرف کارهای فرعی و حاشیه ای می کنند به همین دلیل از بسیاری از فعالیت های مهم و اساسی جا می مانند؛ اما اگر به جای صرف وقت بر روی کارهای فرعی بتوان بر روی کارهای اصلی تمرکز کنیم می توانیم به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

 

 

مونتاژ قانون ۸۰/۲۰ با بازاریابی صنعتی

۱ـ تنها ۲۰ درصد از مشتریان شرکتی و سازمانی شما می توانند منجر به شکل گیری ۸۰ درصد از معامله ها شوند.

۲ـ تنها ۲۰ درصد از اشتباه های خط تولید است که می تواند سبب شود تا ۸۰ درصد به مرجوعی شرکت شما افزوده شود.

۳ـ تنها ۲۰ درصد از اخبار پیرامون شما است که می تواند ۸۰ درصد از اطلاعات مورد نیاز شما برای انجام فعالیت های بازاریابی صنعتی را فراهم کند.

۴ـ تنها ۲۰ درصد از زمان جلسه ها B2B است که منجر به بیزینس می شود و ۸۰ درصد سود ما را در کل سال تشکیل می دهد.

۵ـ با توجه کردن به ۲۰ درصد از کارهای اداری مفید پرسنل بازاریابی خود می توانیم تا ۸۰ درصد به موفقیت در فعالیت های بازاریابی صنعتی خود بیافزاییم.

همان طور که در مثال های بالا دیدید قانون پارتو به غیر از مدیریت زمان می تواند در سایر فعالیت های بازاریابی نیز اثر گذار باشد. بنابراین می توان گفت قانون ۸۰/۲۰، این قابلیت را دارد تا تمام فعالیت های بازاریابی صنعتی ما را پوشش دهد. قانون پارتو را می توان قانونی مهمی در بازاریابی صنعتی دانست. آن چیزی که از دانستن این قانون مهمتر است این می باشد که بتوانیم با خلاقیت و ابتکار علم برای داده های بدون استفاده دور و بر خود یک قانون تعریف کنیم. به بیان دیگر بتوانیم با داده های به ظاهر بی ربط اطرافمان ارتباط برقرار کنیم.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!