Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی ؛ مرحله آخر و ارایه نتایج

در سایت تحقیقات بازاریابی ایده ما به تفصیل تمام مراحل تحقیقات بازاریابی را بیان کردیم. شما می توانید با جستجو در بخش آرشیو مطالب این سایت به مطالب مرتبط در این حوزه دست یابید. در این مطلب نیز قصد داریم در راستای مطالب قبلی سایت؛ شما را با آخرین مرحله از تحقیقات بازاریابی آشنا کنیم.

 

آخرین مرحله از تحقیقات بازار ؛ ارایه نتیجه

آخرین مرحله از تحقیقات بازاریابی مرحله ی تهیه و ارایه گزارش تحقیقات است. برخی مواقع این سوال مطرح است که گزارش نهایی باید به چه صورت به مدیران بالادستی منتقل شود؟

کتبی یا شفاهی؟؟؟

برای ارایه گزارش نهایی به مدیران بالادستی می توانید از گزارش شفاهی یا گزارش کتبی برای عرضه نتایج تحقیقات بازاریابی استفاده کنید. بسته به این که مدیران بالادستی تمایل به کدام نوع گزارش دارند، محقق تحقیقات بازاریابی می تواند نتیجه گزارش خود را به مدیران ارایه کند.

بیانی ساد نتیجه تحقیقات بازاریابی

در ارایه گزارش تحقیقات بازار، بهترین راهکار این است که چه به صورت کتبی یا چه به صورت شفاهی اینگونه گزارش ها را ارایه می کنید توجه داشته باشید که نتیجه را به صورت بیانی ساده به مدیران بالادستی خود ارایه کنید. علت اینکار نیز این است که، مدیران بالادستی معمولا اطلاعات کافی از اصطلاح های تخصصی تحقیقات بازاریابی ندارند و تمایل دارند ارائه گزارش های نهایی به آنان بسیار شُسته و رُفته باشد. در ضمن اینکار سبب می شود که مدیران در زمان خود صرفه جویی کنند و با دریافت اطلاعات دقیق و خلاصه بتوانند به تصمیم گیری های خود سرعت ببخشند.

به موقع بودن

برخی از محققین تحقیقات بازاریابی گمان می کنند ارایه گزارش های نتایج تحقیق به صوت تفصیلی می تواند برای مدیران مفید واقع شود اما، تحقیق در این زمینه نشان داده است که با ارایه چنین گزارش هایی بیشتر مدیران با سردرگمی روبرو شده اند و چه بسا با توجه به سردرگمی به وجود آمده تصمیم درستی را اتخاذ نکرده اند. همچنین در نظر داشته باشید که نتیجه را به موقع به مدیران ارایه کنید. نتیجه تحقیقات بازاریابی به هر میزان که کامل، بدون نقص و جامع باشد در نهایت باید به موقع ارایه شود. بهترین نتایج نیز در صورت عدم ارایه به موقع نمی تواند برای مدیران و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود. اگر تمام مراحل تحقیقات را به درستی انجام دهید به راحتی و با اطمینان می توانید این نتایج را استفاده نمایید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!