Skip to main content

فرآیند تحقیقات بازاریابی ، مرحله هفتم

در مطالب قبلی در سایت تحقیقات بازاریابی ایده به بررسی مراحل مختلف در انجام تحقیقات بازاریابی پرداختیم. تلاش ما این است که بتوانیم تمامی این مراحل را به صورت گام به گام برای شما توضیح دهیم تا بتوانید با فرآیند کلی تحقیقات بازاریابی آشنا شوید. در برخی از موارد پژوهشگر؛ مراحل فرآیند تحقیقات بازاریابی را جا به جا انجام می دهد در حالی که اینکار منجر به این می شود که کل پروسه تحقیق درگیر این جا به جایی شود و در نهایت نتیجه ی مطلوب از تحقیقات کسب نگردد. ما در سایت ایده تا مرحله پردازش داده ها را به تفصیل برای شما شرح دادیم در این مطلب نیز قصد داریم به بررسی مرحله تجزیه و تحلیل بپردازیم.

 

مرحله تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات در تحقیقات بازاریابی

مرحله تجزیه و تحلیل در فرآیند تحقیقات بازاریابی، یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات است که می توان آن را ماه عسل تحقیقات دانست. زمانی که تمام اطلاعات جمع آوری می شود و پرسش نامه های به صورت کامل و جامع پاسخ داده می شوند پژوهشگر با انبوهی داده های اطلاعاتی روبرو است که باید بتواند با تجزیه و تحلیل آن ها و در نهایت تفسیر مناسبش به نتایج تحقیقات بازاریابی دست یابد.

فعالیت هایی که در این مرحله صورت می گیرد زمان بر است. در واقع زمانی که برای این مرحله از پروسه تحقیقات بازاریابی صرف می شود شاید به اندازه کل مراحل پیشین تحقیقات نشود اما زمان کمی هم نیست! داشتن تمرکز نیز در این مرحله بسیار مهم است. در واقع بسیار مهم است که در این مرحله با دقت کافی تجزیه و تحلیل ها صورت گیرد. تفسیر این تجزیه و تحلیل ها نیز بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که داده های گردآوری شده تجزیه و تحلیل می شود می توان با مجموعه ایی از نمودار های ستونی، میله ایی یا دایره ایی مواجه شد همچنین بسیاری از جدول ها نیز در این مرحله رسم می شود. تجزیه و تحلیل داده ها معمولا به کمک نرم افزار های کامپیوتری صورت می گیرد. این کار طبیعی است و این نمودار ها  و جدول ها را می توان بخشی از این مرحله دانست اما، مدیران بالادستی که این نوع تحقیقات را می خوانند بیشتر به تفسیر تحقیقات بازاریابی علاقمند هستند زیرا؛ معمولا از این جداول و نمودار ها نمی توانند نتیجه دلخواهشان را کسب کنند… آن ها دنبال جوابی شسته و رفته هستند! و تمایل دارند بدانند در نتیجه؛ این نمودار ها و جداول به آن ها چه می گوید. بنابر این در تفسیر اطلاعات نیز باید با زبانی روان به بررسی و بیان تحلیل ها پرداخت.

البته هنوز فرآیند تحقیقات بازاریابی ادامه دارد که در مطالب بعدی به بیان آن خواهیم پرداخت.

 

شماره تماس جهت مشاوره!