Skip to main content

در تحقیقات بازاریابی مطلع شدن از اهداف و نگرش تصمیم گیرنده مهم است…

By اسفند ۲۸, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

همان طور که می دانید زمانی که قرار است تحقیقات بازاریابی انجام شود نیاز است که موارد بسیاری مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از افراد تحقیقات بازاریابی را تنها، انجام مراحل مختلف تحقیقات می دانند مانند گرفتن نمونه، تجزیه و تحلیل ها، آمارگیری ها و… اما، قبل از شروع تحقیقات بازاریابی به موارد دیگر نیز باید توجه کرد تا بتوان فرایند تحقیقات را بهتر طی کرد. یکی از مهم ترین بخش هایی که در انجام تحقیقات باید به آن توجه کرد، بررسی اهداف و نگرش تصمیم گیرندگان و متولیان تحقیقات است.

 

توجه به نگرش

نگرش متولیان و تصمیم گیرندگان متفاوت است. برخی از تصمیم گیرندگان حاضر به ریسک کردن هستند و بنابر این، این طرز نگرش آن ها بر روی فعالیت هایشان و خواسته های آن ها در جریان تحقیقات بازاریابی تاثیر گذار است. برخی تصمیم گیرندگان دقیقا نقطه مقابل گروه اول هستند و تمایلی به ریسک کردن ندارند و محتاط هستند. این نوع نگرش نیز بر روند فعالیت های پژوهشی اثر گذار است. رویکرد افراد تصمیم گیرنده نسبت به مخاطره بر موقعیت های تصمیم گیری در فرایند پژوهش بازاریابی تاثیر های اساسی و قابل توجه ایی می گذارد.

 

توجه به اهداف

با توجه به نگرش افراد متولی نیاز است که اهداف این افراد نیز، برای پژوهشگر روشن شود. پژوهشگر باید بداند که، چه نوع اهدافی برای تصمیم گیرندگان مهم است تا بر اساس اهدافی که تصمیم گیرندگان دارند سوال های پژوهش را تعیین نماید. متاسفانه توجه به نگرش و اهداف تصمیم گیرندگان در تحقیقات بازاریابی به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. البته مشخص کردن اهداف نیز باید اصولی باشد. در برخی مواقع زمانی که پژوهشگر از تصمیم گیرندگان می خواهد که اهدافشان را بیان کنند، آن ها به صورت کلی به بیان موضوع می پردازند و در این امر دقت کافی نمی کنند. کلی گویی کمکی به پژوهشگر نمی کند، و بنابر این نمی تواند بر فرایند تحقیقات بازاریابی نیز تاثیر گذار باشد. در چنین شرایطی پژوهشگران به ناچار به استخراج اهداف می پردازند. به همین دلیل است که تا جایی که امکان دارد باید اهداف به صورت موجز مشخص شود تا بتواند گره ایی از تحقیقات بازاریابی باز نماید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!