Skip to main content

چگونه از بروز خطا در طرح تحقیقات بازاریابی پیش گیری کنیم؟

این مسئله که تحقیقات بازاریابی با خطا همراه است اجتناب ناپذیر است. زیرا بخش مهمی از این نوع تحقیقات توسط انسان ها انجام می شوند و به همین دلیل امکان بروز خطا وجود دارد. با این حال می توان با روش های مختلفی از بروز خطا تا حدودی جلوگیری کرد. در مطلب های قبلی که بر روی سایت ایده قرار دادیم شما با روش های کاهش خطا در مرحله تنظیم مسئله آشنا کردیم. در این مطلب نیز قصد داریم شما را با روش هایی که کمک می کند خطا در پژوهش های بازاریابی حداقل شود بیشتر آشنا کنیم. یکی از مراحل مهم در تحقیقات بازاریابی، مرحله طرح تحقیقات بازاریابی است. این مرحله را می توان مرحله ایی مهم دانست. زیرا بدون داشتن طرح نمی توان به ادامه پژوهش امیدوار بود. در مرحله طرح تحقیق احتمال زیادی وجود دارد که شما با خطا هایی مواجه شوید. اما می توانید با طرح پرسش هایی که در ادامه بیان می کنیم از بروز خطا جلوگیری کنید و در نهایت با اطمینان خاطر از مرحله طرح تحقیق عبور خواهید کرد.

برای جلوگیری از خطا در این مرحله از خود بپرسید که؛

مساله مد نظر در این تحقیق تا چه اندازه ایی شناخته شده است؟ اطلاعات ما در این حوزه به چه میزان است؟

آیا با توجه به مساله ایی که پیش رو داریم امکان تهیه فرضیه نیز هست؟ یا خیر؟ ساخت فرضیه به شما کمک می کند که در تحقیقات بازاریابی هدفمند تر حرکت کنید به همین دلیل پیشنهاد ما به شما این است که با طرح این پرسش خود را در مسیر اصلاح شده تری از تحقیقات بازاریابی قرار دهید. برای پیش گیری از بروز خطا از خود سوال کنید که با توجه به طرح تحقیقات بازاریابی، چه نوع پرسش هایی را تنطیم نماییم؟ تهیه پرسش ها می توانند راهگشای خوبی برای ادامه تحقیقات بازاریابی شما باشد. در مرحله طرح تحقیقات بازاریابی از خود بپرسید که، به چه نوع مطالعه ایی نیاز دارید؟ همان طور که می دانید می توانیم از انواع مطالعه مانند مطالعه های کتابخانه ایی یا انواع و اقسام دیگری استفاده کنیم. با پرسش های این چنینی می توانید میزان خطا را تا حدود زیادی کاهش دهید.

البته در این قسمت تنها به پیشگیری خطا در مرحله طرح تحقیقات بازاریابی پرداخته شد. برای آشنایی بهتر با روش های پیش گیری از خطا در سایر مراحل با ما همراه باشید.

 

شماره تماس جهت مشاوره!