Skip to main content

آیا بررسی شیوه های توزیع در تحقیقات بازاریابی موثر است؟

By اسفند ۹, ۱۳۹۷آرشیو مقالات تخصصی

تحقیقات بازاریابی؛ تحقیقاتی همه جانبه است. به همین دلیل بررسی قیمت، محصول و نوع خدماتی که قرار است عرضه شود، تبلیغ هایی که قصد انجام آن را دارید و شیوه های مختلفی که در ترفیع فروش پیش می گیریم باید به دقت بررسی شود. با توجه به همه جانبه بودن این نوع تحقیقات توجه به شیوه های توزیع نیز می تواند نقش مهمی را در تحقیقات بازاریابی ایفا کند. برای این که بتوانید به شیوه ایی اصولی تر تحقیقات بازاریابی را انجام دهید بهترین راهکار این است که، چند سوال متناسب با شیوه توزیع را در پژوهش خود بگنجانید.

 

سوال های مناسب در حوزه توزیع

ابتدا این پرسش را از خود بپرسید که کالا را باید به چه توزیع کننده ایی عرضه کنید؟ سپس با توجه به این سوال می توانید سوالی مناسب را در ارتباط با خصوصیات مهم یک توزیع کننده مناسب طرح و در تحقیقات بازاریابی خود بگنجانید. با طرح پرسش هایی از انگیزه شبکه توزیع کالا مطلع شوید تا روند تحقیقات بازاریابی شما به شکل هدفمندتری ادامه یابد. به هر میزان اطلاعات بهتری از انگیزه توزیع کنندگان خود داشته باشید می توانید روش های توزیعی مناسب تری را انتخاب نمایید. زیرا برای ترغیب مشتریانتان باید توجه کنید که از چه روش های توزیعی مناسبی بهره ببرید. همچنین روش های توزیع را در پرسش نامه خود با شیوه ایی مناسب با پاسخ دهندگان به اشتراک بگذرید تا بتوانید نظر آنان را نیز جویا شوید. در نظر بگیرید که چند درصد سود می تواند برای توزیع کنندگان شرکت شما مفید باشد؟

برای همین منظور می توانید سوال های متعددی را در این حوزه از توزیع کنندگان خود بپرسید. این عمل کارایی بخش توزیع شرکت شما را افزایش می دهد. اگر قصد شما توزیع محصول به شکل فیزیکی است می توانید با کمک تحقیقات بازاریابی به این نتیجه برسید که از کدام شیوه فیزیکی استفاده نمایید تا در نهایت مفید و ثمربخش باشد. تحقیقات بازاریابی و سوال هایی که در این حوزه پرسیده می شود می تواند نقش مهمی در روشن شدن بهتر جوانب مختلف در امر توزیع گردد. توزیع مانند یک پیکان دو طرفه است. مخاطب سوال هایی که در حوزه توزیع مطرح می شود می تواند مرتبط با مشتریان و در موارد دیگر مرتبط با خود توزیع کنندگان باشد.

 

شماره تماس جهت مشاوره!