Skip to main content

آشنایی با انواع مختلفِ پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی

پرسش نامه هایی که می توانید در تحقیقات بازاریابی از آن ها استفاده نمایید می توانند به صورت  بسته یا باز طراحی شوند. پرسش نامه های باز به مخاطبان این امکان را می دهد که به بسط بیشتر موضوع بپردازند اما، پرسش نامه های بسته تا حدودی پاسخ را با چارچوب هایی که ایجاد می کنند بسته تر می نمایند. البته بسیاری از افراد تصوری که از پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی دارند تصوری است که به پرسش نامه های چند گزینه ایی ختم می شوند، اما پرسش نامه های بسته تنها پرسش نامه های چند گزینه ایی نیستند و دامنه وسیع تری را در تحقیقات بازاریابی به خود اختصاص می دهند. در مطلب گذشته با عنوان ” پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی چند دسته هستند؟ ” به چند نمونه از این نوع پرسش نامه اشاره کردیم. در این مطلب نیز قصد داریم با نمونه های دیگری از پرسش نامه های بسته شما را آشنا کنیم تا در نهایت دید بهتری را از این نوع پرسش نامه ها در تحقیقات بازاریابی به شما ارائه دهیم.

استفاده از مقیاس سمانتیک دیفرنشیال

مقیاس سمانتیک دیفرنشیال، نوعی مقیاس است که برای طراحی پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازار استفاده می شود. این نوع مقیاس را می توان نوعی مقیاس دو قطبی نیز نامید. در واقع دو نقطه مقابل هم برای مخاطب به تصویر کشیده خواهد شد که بر اساس شدت احساسی که به موضوع دارد ناگزیر می شود یکی را انتخاب نماید. به این نمونه دقت کنید:

  • ایران ایر……………………………..
  • کوچک………..بزرگ
  • فرسوده………….مدرن
  • بی تجربه……………با تجربه

در نمونه بالا، مخاطب مد نظر در تحقیقات بازاریابی برای توصیف ایران ایر چند گزینه محدود شده را پیش روی خود دارد. او باید بتواند ایران ایر را با توجه به این مقیاس تصور کند و در نهایت جواب مد نظرش را مطرح کند.

مقیاس اهمیت

مقیاس اهمیت نیز نوعی مقیاس پُر کاربرد در تحقیقات بازاریابی است. این مقیاس به درجه بندی کردن برخی ویژگی هایی می پردازد که در امر پژوهش حائز اهمیت هستند. البته قبل از استفاده از این مقیاس توجه کنید که حدود اهمیت را برای خودتان مشخص کرده باشید. به نمونه زیر دقت کنید:

  • از نظر من کیفیت غذای ایران ایر……………………………..
  • اصلا مهم نیست
  • آنچنان اهمیتی ندارد
  • تا حدودی مهم است
  • بسیار مهم است
  • بی اندازه اهمیت دارد

این دو مقیاس، از مقیاس های مهم در طراحی پرسش نامه های بسته در تحقیقات بازاریابی هستند.  در مطلب های بعدی شما را بیشتر با این نوع پرسش نامه در تحقیقات بازاریابی آشنا خواهیم کرد.

شماره تماس جهت مشاوره!